سرمقاله چرا نهادهای کشفی ضعیف عمل می کنند؟

به اثر حمله موشکی تروریستان بر گردهمایی در مصلای شهید عبدالعلی مزاری در غرب کابل که روز (پنجشنبه 16 حوت) انجام شد، حدود یازده تن شهید و 95 تن دیگر زخمی شدند.
در این مراسم که تعداد زیادی از چهره های سیاسی شرکت کرده بودند، تروریستان از یک خانه مسکونی به موشک پراکنی پرداختند و مراسم را برهم زدند.
نخست داعش مسوولیت این حمله را برعهده گرفت، ولی بعداً سخنگوی وزارت داخله اعلام کرد که این حمله کار طالبان بوده است.
برخی از شخصیت های سیاسی از جمله محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی، حلقاتی را در حکومت متهم کرد که در حمله روز پنج شنبه دست دارند، ولی سخنگوی حکومت این اتهامات را به شدت رد کرد.
اما پرسش اصلی این است که چگونه تروریستان این موشک ها را در غرب کابل انتقال دادند و چرا نیروهای امنیتی و کشفی متوجه این مسأله نبودند؟
از این رخدادهای غم انگیز روشن می شود که هراس افگنان در درون شهرهای بزرگ از جمله شهر کابل فعال هستند، در برخی از نقاط بودوباش دارند و برنامه های آدم کشی و خرابکاری را از همین مراکز سازماندهی می کنند.
این حمله و حملات مشابه که در روزهای اخیر از سوی طالبان صورت گرفته است نشان می دهد که آنها به آمدن صلح در کشور باور ندارند و پاکستانی ها از این گروه تنها به مقاصد جنگ و ویرانی افغانستان استفاده می کنند.
ممکن است با گرم شدن هوا و بن بست مذاکرات صلح، حملات طالبان در جبهات جنگ و داخل شهرها افزایش یابد.
با توجه به این گفته ها باید نهادهای کشفی به این مهم توجه کنند و تلاش بدارند تا فعالیت های تروریستان را در داخل شهرها و نقاط آسیب پذیر که از سوی طالبان تهدید می شوند، مهار بدارند و یا به حد اقل برسانند.
از سوی دیگر اکنون شکی وجود ندارد که از داخل نهادهای حکومتی با تروریستان همکاری های صورت می گیرد و حلقاتی وجود دارند که تروریستان و مهمات جنگی شان را در مراکزی که در درون شهرهای بزرگ قرار دارند، جابه جا می کنند.
شناسایی و کشف مهمات جنگی هراس افگنان با بازرسی هایی که در مسیر جاده ها انجام می شود، مشکل به نظر می رسد، اما نهادهای کشفی با فعالیت های مسلکی شان می توانند از تصامیم و برنامه های تروریستان اطلاع به دست آورند، ولی حوادث ناگوار و خونینی که در داخل شهرها از سوی هراس افگنان انجام می شود، نشان می دهد که نهادهای کشفی ضعیف عمل می کنند و باید این نهادها بازبینی شوند و روشن گردد که چرا نهادهای کشفی آن گونه که لازم است نمی توانند فعالیت های تروریستان را خنثا سازند.
پیشنهاد می شود که یک هیأت مسلکی و بدون غرض باید از سوی حکومت توظیف شود و پس از بررسی، راهکاری را آماده سازد تا بر اساس آن نهادهای امنیتی و کشفی فعال و توان مهار و زدودن توطیه های تروریستان را دریابند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید