آیا جهان های موازی وجود دارند؟

کل ماجرا از وقتی شروع شد که کوانتم فیزیک از اوایل قرن بیستم به عنوان یک نظریه علمی قابل تجربه، مطرح شد. سئوال اصلی که تیوری کوانتم ایجاد کرد این بود که چطور یک ذره نظیر فوتان که خودش ذرات ریز نور است می تواند همزمان دو خاصیت ذره و موج را با هم داشته باشد؟ فیزیکدان دانشگاه پرینستون امریکا Everett Hughدر سال ۱۹۵۴ ادعا کرد که اگر قوانین دنیایی که می بینیم، یعنی این جهان مملو از صدها و هزاران میلیارد کهکشان، در خود قوانینی نظیر فیزیک کوانتم دارد که علم فیزیک را نقض می کند پس احتمال این که جهان های موازی با جهان ما وجود داشته باشد دور از منطق نباید باشد.

برای شروع اجازه دهید به ترسیم نحوه پیدایش جهان خودمان به صورت یک تئوری بپردازیم. جهان ما حدود ۱۴ میلیارد سال قدمت دارد. پیدایش آن با بیگ بنگ بسیار متراکم شده شروع شد که انفجار ماده در کمتر از یک ثانیه بود و آغازگر انبساطی که هنوز ادامه دارد. بر اساس تئوری بیگ بنگ، پس از انفجار اولیه، جهان برای ۳۸۰ هزار سال با دور شدن از هم، خودش را برای تولد ستاره گان بزرگ آماده ساخت. کهکشان ها از نزدیک به ۱۴ میلیارد سال پیش متولد شدند. این دنیایی است که میشناسیم و تقریبن از ابتدا و حتا پایانش هم سر در آوردیم.

یک نظریه در باره سرانجام جهان میگوید: “وقتی به اندازه ممکن، همه کهکشان ها از هم فاصله گرفتند به نقطه یی می رسند که انرژی به پایان می رسد و دوباره ذرات سازنده کهکشان ها با سرعتی عظیم بر می گردند به فشرده گی همان ذره در بیگ بنگ اولیه« که البته احتمالن دارد دوباره یک بیگ بنگ دیگر ایجاد شود و این ماجرا تا ابد تکرار شود. نکته مهم در باره جهان های موازی این است که می گویند بیگ بنگ اولیه فقط در کسری از ثانیه نبوده است و تمام این ۱۴ میلیارد سال، با سرعتی شگرف، جهان های متعدد به صورتی مداوم در حال تکثیر و دور شدن از هم هستند. به عبارت خیلی ساده، اما دقیق، ممکن است جهانی باشد که دایناسورها در آن هنوز منقرض نشده اند. یا انسان متحول نشده است. حتا این که، به اندازه تک تک تصمیمات و اعمال متفاوتی که هر لحظه انجام دادیم یک جهان دیگر به گونه یی دیگر ایجاد شده است.

عین این که بگوییم یک جهان بدون اختراع مثلن ماشین بخار، از دنیای ما جدا شد و به راه خودش ادامه داد. به عبارت کاملتر،هر قدمی که بر می داریم یا هر کاری که می کنیم یک جهان دیگر تکثیر می شود که مسیر خودش را می رود. بر این اساس، با هر تصمیمی نظیر انتخاب شغل تا همسر یا خرید یک کتاب، یک جهان موازی دیگر آفریده می شود که نوع دیگری از ما، در آن به سر می برد که این کارها را نکرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید