سرمقاله: حکومت از قاچاق آهن‌پاره‌های کهنه جلوگیری کند!

رشد صنایع در کشور یکی از راز های شکوفایی اقتصادی هر کشوری منجمله افغانستان می باشد. این فرصت ها سال های درازی می شود که از دست رفته بود و فقط در دوره جدید نظام سازی در کشور بود که امید ها برای رشد این عرصه مهم اقتصادی در دل ها گل کرد.
در این راستا اصل حمایت دولت از سکتور خصوصی این امید ها را تقویت کرد و بر مبنای این اصل در سال های گذشته شهرک های صنعتی ای در برخی از ولایت‌های کشور ایجاد شد و فابریکاتی در بخش های مختلف توسط سرمایه گذاران راه اندازی شد که این کار از آینده روشنی در افغانستان خبر می داد.
افغانستان سالانه صد ها هزار تن آهن و فولاد در اشکال فرآورده های گوناگون از کشور های همسایه وارد می کرد. از این راه سالانه میلیون ها دالر ارز از کشور به بیرون از افغانستان سرازیر می شد.
با در نظرداشت این مسأله بود که در این سال‌ها چند تن از متشبثین خصوصی دست به کار شدند تا در داخل کشور فابریکاتی را برای ذوب آهن و فولاد ایجاد کنند.
این ابتکار سبب شد تا چند فابریکه ذوب آهن در کشور ایجاد گردد که تا اندازه زیادی برخی از نیازمندی های داخلی را به آهن و فولاد برآورده می سازد.
نکته مهم در این راستا این است که افغانستان با وصف این که دارای معدن بزرگ آهن می باشد، اما هنوز امکانات فرصت استخراج و ذوب آهن را بدست نیاورده است.
چند سال پیش بود که قرار شد تا معدن آهن حاجی گک در بامیان برای ایجاد تأسیسات و کارخانه استخراج و ذوب آهن به یکی از کشور های خارجی سپرده شود ولی این کار با تأسف که تا هنوز امکان نیافته است.
با این همه شماری از کارخانه های ذوب آهن در این اواخر در داخل کشور ایجاد شد که این کارخانه جات از آهن های جمع آوری شده از سراسر کشور در تهیه و تولید انواع فرآورده ها از آهن بکار افتاد.
اما این صنعت نیز از سوی دولت تا هنوز حمایت نگردیده است. همه روزه صد ها تن آهن پاره های جمع آوری شده از تعدادی از ولایت ها به گونه قاچاق به پاکستان فرستاده می شود.
بااین کار در گام نخست این کارخانه های تولیدی آهن از کار و فعالیت باز می مانند و از جانبی آهن های موجود در ولایت‌های کشور با قیمت بسیار نازل به بیرون از کشور قاچاق می گردد.
از جانبی هم اقلام تولیدی کارخانجات ذوب آهن در داخل کشور در رقابت با اقلام وارداتی از کشور های همسایه متضرر می شوند و این آسیب ها ممکن است سبب ضرر و ورشکست این فابریکات گردد.
به باور ما دولت باید از یک سو در بالای آهن وارداتی از کشور های همسایه تعرفه های گمرکی بلند تری وضع کند و از جانب دیگر مانع قاچاق آهن پاره های کهنه از داخل به کشور پاکستان گردد.
با این تدابیر هم کارخانه های تولید آهن در داخل کشور از ورشکستگی نجات می یابند، از جانب دیگر موجب تقویت صنایع داخلی می گردد. حمایت از صنایع داخلی از وظایف دولت افغانستان می باشد که باید آن را رعایت کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید