آمرين يازده حوزه امنيتي شهر کابل برکنار شدند

وزارت امور داخله کشور از برکناري و تبديل شدن آمرين يازده حوزه امنيتي شهر کابل از وظايف شان خبر داده است.
خوشحال سادات معين امنيتي وزارت امور داخله، روز دوشنبه(20حوت) در برگه‌اي تويترش نوشته است که وضعيت امنيتي شهرکابل براي مردم قناعت بخش نبوده است، هم‌چنان غفلت شماري از آمرين حوزه‌هاي امنيتي نيز قابل قبول نيست.
به گفته‌ي آقاي سادات: «تأمين امنيت مردم براي ما اولويت دارد. براي مديريت خوب و قناعت مردم، امروز 11 آمر حوزه‌هاي امنيتي شهرکابل تغيير و به جاي شان آمرين جديد گماشته شده است، آنان سه ماه وقت دارند تا وضعيت امنيتي را بهتر و سطح جرايم را کاهش دهند.»
معين ارشد امنيتي وزارت داخله تاکيد کرده است در صورتي که آنان نيز در مدت تعيين شده در ماموريت شان ناکام شوند از وظايف شان برکنار مي‌شوند.
اين درحالي است که وزارت داخله از چند ماه به اين سو مبارزه جدي با باندهاي تبهکار را آغاز کرده است. پوليس کابل تا حالا چندين بار از بازداشت فروشنده‌گان مواد مخدر، افراد قانون شکن و باندهاي تبهکار در شهرکابل خبر داده است.
اين وزارت هم‌چنان چندين فهرست از افراد قدرت‌مند در شهر کابل را نشر کرد که گفته شده است اين افراد در ناامن ساختن شهر کابل نقش اساسي را دارند و مصروف باج گيري از مردم و دزدي و سرقت هاي مسلحانه هستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید