نزديک به 5 هزار ميراث فرهنگي کشور درخطر تخريب قرار دارند

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ مي‌گويند که بيش از 5 هزار ميراث فرهنگي کشور در معرض خطر تخريب قرار دارند.
مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز دوشنبه
(20 حوت) از روز ملي حمايت و حفاظت از ميراث‌هاي فرهنگي در کابل تجليل کردند.
همه ساله از 20 حوت به عنوان «روز حمايت و حفاظت از ميراث‌هاي فرهنگي کشور» از سوي وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهاي فرهنگي در کشور تجليل مي‌شود.
محمد رسول باوري معين وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «ما بيش از 10 هزار ميراث فرهنگي در افغانستان داريم که از اين شمارحدود 5600 آن شناسايي و معرفي شده‌اند.»
او، بيان داشت که از شمار بيش از 10 هزار ميراث تاريخي و فرهنگي در کشور، بيش از 5 هزار آن در معرض خطر تخريب قرار دارند که اگر به آن رسيده‌گي نشود به طورکلي نابود خواهند شد.
آقاي باوري گفت: «ما از شمار 5600 ميراث فرهنگي که شناسايي و معرفي شده است حدود 1700 آن را راجستر و آماده براي بازسازي کرده‌ايم.»
معين وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکيد کرد: «ما در طول 14 سال گذشته توانسته‌ايم که حدود 280 آبده تاريخي را به طور کامل بازسازي کنيم که 70 درصد آن از بودجه خود وزارت اطلاعات و فرهنگ تأمين شده و متباقي را مؤسسات بين‌المللي پرداخته است».
او، افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ تنها در سه سال اخير 47 آبده تاريخي را ترميم کرده است که نسبت به سال‌هاي قبل انکشاف چشمگير را نشان مي‌دهد.
آقاي باوري گفت: «ما براي اولين بار توسط باستان شناسان افغان در ولايت‌هاي هرات، ننگرهار، قندهار، غزني، پروان و کاپيسا حفريات شناسايي آثار باستاني را انجام داديم.»
او تصريح کرد که در سال گذشته در هشت ولايت هفته فرهنگي که شامل برگزاري سمينار، نمايشگاه‌ها و ديگر برنامه‌هاي فرهنگي مي‌شود داير گرديد.
او، گفت: «وزارت اطلاعات و فرهنگ 5 آبده تاريخي ديگر کشور را کانديداي ميراث‌هاي فرهنگي جهان کرده است که در بهار سال آينده معلوم مي‌شود که در فهرست ميراث‌هاي فرهنگي جهان قرار مي‌گيرد يا خير.»
هژده سال پيش به تاريخ 21 حوت سال 1379 خورشيدي گروه طالبان در طول دو شبانه روز حمله متواتر و آتش‌باري، تنديس‌هاي دوگانه بودا در ولايت باميان که بيش ازهزار و ششصد سال سابقه تاريخي داشتند را نابود کردند.
با گذشت 18 سال از تخريب تنديس‌هاي بودا در ولايت باميان، هنوز اين تنديس‌ها ترميم نشده‌اند.
اما معين وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور مي‌گويد که در بهارسال آينده يک سمينار روي چگونگي ترميم تنديس‌هاي بودا به همکاري سازمان يونسکو در باميان داير و در اين سمينار بحث خواهد شد که از کدام روش‌ها در بازسازي اين تنديس‌ها استفاده شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید