توزيع پاسپورت به صورت آنلاين در کشور آغاز شد

مسوولان اداره آسان خدمت وزارت مخابرات در هماهنگي با وزارت امور داخله، ارايه خدمات آنلاين پاسپورت را افتتاح کردند.
اداره آسان خدمت وزارت مخابرات در همکاري با وزارت امور داخله روز سه‌شنبه (21 حوت) برنامه توزيع آنلاين پاسپورت را به شهروند افتتاح کرد.
مسعود اندرابي سرپرست وزارت امور داخله گفت: «ارايه خدمات توزيع پاسپورت به صورت آنلاين مي‌تواند نقش مفيد را در راستاي مبارزه با فساد در رياست پاسپورت بازي کند.»
آقاي اندرابي با بيان اين‌که با معرفي تکنالوژي در يک اداره توقع مردم نيز بلند مي‌رود افزود، اميدوار است افتتاح اخذ پاسپورت به صورت آنلاين در راستاي عرضه خدمات پاسپورتي براي مردم مفيد واقع شود.
او، تاکيد کرد که هدف از آغاز اين برنامه ارايه خدمات بهتر و جلوگيري از ضياع وقت متقاضيان پاسپورت مي‌باشد.
با اين وجود، شهزادگل آريوبي وزير مخابرات و تکنالوژي معلوماتي نيز گفت که يکي از اهداف مهم اداره آسان خدمت، ساده سازي و الکترونيکي سازي خدمات عامه است.
آقاي آريوبي افزود: «پيش از اين، اداره پاسپورت توانايي توزيع 2 هزار قطعه پاسپورت را در يک روز داشت؛ اما با آغاز توزيع آنلاين مي‌تواند در يک روز بيش از 10 هزار قطعه پاسپورت را براي متقاضيان توزيع کند.»
به گفته او، در روند توزيع آنلاين پاسپورت متقاضيان بايومتريک نيز مي‌شوند تا در سراحدات هوايي و زميني شناسايي و مشخصات آنان به ساده‌گي توسط ماموران مؤظف قابل دريافت خواهد بود.
اين سيستم جديد توزيع پاسپورت با هزنيه 56 هزار دالر امريکايي راه اندازي شده است.
سيدعمر صبور رييس اداره پاسپورت گفت که سيستم توزيع آنلاين پاسپورت ظرفيت ثبت بيش از 100 ميليون قطعه پاسپورت را دارد که نيازمندي شهروندان کشور را مرفوع خواهد ساخت.
به گفته او، رياست پاسپورت 45 ميليون پاسپورت جديد را با ديزاين خاص چاپ کرده است.
او، ياد آور شد که رياست پاسپورت از سال 1391 تا هنوز حدود 3.5 ميليون قطعه پاسپورت را توزيع کرده که 23 ميليارد و 7 ميليون افغاني براي دولت درآمد داشته است.
نداشتن تعمير، عدم انترنت کافي، نبود مودجويت بست‌ براي کارمند زن، نداشتن پوليس زن و جعل شناس‌نامه از چالش‌هاي عمده رياست پاسپورت خوانده مي‌شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید