کميته مک: سطوح مياني وزارت معارف در برابر اصلاحات مقاومت مي‌کنند

کميته مستقل نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري يا «مک» با نشر سومين گزارش خود، مدعي است که سطوح مياني وزارت معارف در برابر اصلاحات در اين وزارت مقاومت مي‌کنند.
باري سلام رييس کميته مستقل نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري روز سه‌شنبه(21 حوت) در يک نشست خبري در کابل گفت که از ميان 113 سفارش اصلاحي اين کميته تنها 16 سفارش در وزارت معارف به گونه کامل تطبيق شده است.
به گفته او، روند استخدام آموزگاران، بازنگري و کوچک سازي ساختار وزارت معارف، افزايش مشارکت زنان، بازنگري برنامه‌ها و الکترونيک شدن روند استخدام از برنامه‌هاي اصلاحي اند که در وزارت معارف تطبيق شده است.
پرداخت 62 درصدي معاشات آموزگاران به شکل الکترونيک و تلاش براي ديجيتالي شدن روند توزيع شهادت نامه‌هاي صنف دوازدهم نيز از اقدام‌هايي اند که در وزارت معارف عملي شده است.
آقاي سلام گفت که از آغاز بررسي‌هاي مبارزه با فساد در وزارت معارف تا اکنون از 113 سفارش اصلاحي، 16 سفارش به گونه کامل تطبيق شده، کار 16 سفارش اصلاحي 50درصد پيش‌رفته و کار تطبيق 15 سفارش ديگر هم تنها 25 درصد پيش رفته است.
او، مشارکت جامعه مدني در استخدام آموزگاران، بازنگري چارچوب نصاب درسي و ديجيتالي شدن استخدام آموزگاران از مجراي کميسيون اصلاحات اداري را نيز در جمع سفارشاتي شامل دانست که پيشرفت‌هاي نسبي در تطبيق آن‌ها صورت گرفته است.
رييس کميته مک هم‌چنان افزود که از مجموع سفارشات اصلاحي به وزارت معارف، کار تطبيق 38 سفارش به تازه‌گي آغاز شده، کار تطبيق 6 سفارش آغاز نشده و نيز کار تطبيق 22 سفارش ديگر هم در حالت تعليق قرار گرفته است.
آقاي سلام، اراده وزارت معارف در سطوح بالا براي اعمال اصلاحات در ساختار اين وزارت را ستايش کرد؛ اما تاکيد ورزيد که مقام‌هاي در سطوح مياني اين وزارت در برابر برنامه‌هاي اصلاحي مقاومت مي‌کنند.
به گفته او، رهبري کنوني وزارت معارف گام‌هاي بزرگي در راستاي اصلاح سيستم اداري برداشته و در مرکز و ولايت‌ها تغييرات چشم‌گير اصلاحي در ادارات مربوط به اين وزارت به وجود آمده است.
فساد گسترده به ويژه در استخدام آموزگاران در وزارت معارف همواره مورد انتقاد قرار گرفته است ولي گفته مي‌شود اين مسأله هنوز هم به شکل ريشه‌يي حل نشده است.
پيش از اين گزارش‌هاي منتشر شده که مسوولان معارف در ولايت‌هاي مختلف براي استخدام و تبديلي آموزگاران 60 تا 70 هزار افغاني از آنان دريافت مي کنند.
با اين وجود، کميته مک تاکيد کرده است که اصلاحات در وزارت معارف به عنوان وزارتي که بيشترين ماموران خدمات ملکي دولت، مورد توجه خاص حکومت قرار گرفته است.
پيش از اين رهبري حکومت متعهد شده که در جريان دو سال پيش‌رو 6 هزار باب تعمير جديد براي مکتب‌ها در سراسر کشور خواهد ساخت و 3.7 ميليون دانش‌آموز بازمانده از مکتب را نيز به آموزش سوق خواهد داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید