در ديدار اعضاي کميته والدين با خانواده هاي مکتب افغان-ترک شهر جلال آباد: ذبيح الله زمري: اگر حق تعليم و تربيه از فرزندان ما سلب شود در برابر اين خيانت ملي دست به تظاهرات گسترده مي زنيم. حاجي نيک محمد: معارف کشور نبايد قرباني معامله سياسي با حکومت اردوغان شود

روز چهارشنبه 22 حوت هفته قبل، تعدادي از اعضاي کميته والدين دانش آموزان مکاتب افغان-ترک به شهر جلال آباد رفتند و با برخي از خانواده هاي دانش آموزان مکتب افغان-ترک ننگرهار، مسوولان ولايت و دانش آموزان اين مکتب ديدار کردند.
در ديدار با اعضاي خانواده هاي دانش آموزان، انجينير يوسف پشتون رييس کميته والدين در مورد رخدادهاي غم انگيز اشغال مکاتب افغان-ترک در ولايت هاي شبرغان، هرات و مزار شريف به حاضرين توضيح داد و گفت:
«ما به خاطر دفاع از ارزش هاي معارف دورهم جمع شده ايم و نمي خواهيم جريان آموزش و پرورش در مکاتب افغان-ترک مختل شود و اين را مي دانيم که در اين مکاتب تدريس و تعليم و تربيه در سطح بلند قرار دارد و تجربه چندين ساله نشان مي دهد که بيشتر کادرهاي کشور از همين مکاتب فارغ شده اند، ولي با وجود اين ، دستان ناپاک در کار افتيده تا دروازه هاي اين مکاتب را به خاطر گرفتن امتياز از حکومت اردوغان مسدود سازند».
پشتون ادامه داد که به همين منظور کميته والدين احساس مسووليت مي کند و در برابر تمام دسيسه ها ايستاده گي مي دارد و تا آخر به اين مقاومت با ارزش ادامه خواهد داد.
به همين گونه داکتر عبدالکبير رنجبر، حقوق دان مشهور کشور و يکي از اعضاي کميته والدين سپردن رهبري مکاتب افغان-ترک به حکومت اردوغان را خيانت ملي تلقي کرد و گفت که سپردن اين مکاتب به بنياد معارف حکومت اردوغان مبناي حقوقي و قانوني ندارد و نبايد معارف کشور با معامله هاي سياسي آسيب ببيند.
سپس تعدادي از اعضاي خانواده هاي دانش آموزان مکتب افغان-ترک شهر جلال آباد در همين رابطه نظريات شان را ابراز داشتند.
حاجي نيک محمد با اظهار نگراني از سپردن مکتب شهر جلال آباد به بنياد معارف حکومت اردوغان گفت: مسوولان حکومت وحدت ملي بايد بدانند که با اين توطئه، تعليم و تربيه در افغانستان آسيب فراوان مي بيند و نبايد معارف کشور قرباني معامله هاي سياسي شود.
وي ادامه داد که چرا مسوولان حکومت اين را درک نمي کنند که اردوغان امروز است فردا نمي باشد و نبايد مکتب افغان-ترک شهر جلال آباد با سرنوشت مکتب هاي مزار شريف و شبرغان مقابل گردد.
حاجي نيک محمد در آخر سخنان خود گفت که اگر رييس جمهور غني از اين معامله سياسي که از اثر آن معارف کشور آسيب مي بيند دست برندارد آنگاه تاريخ در برابر او قضاوت خواهد کرد و اين لکه ننگين از پيشاني اش دور نخواهد شد.
پس از آن ذبيح الله زمري عضو شوراي ولايتي ننگرهار ضمن خوش آمديد گفتن اعضاي کميته والدين به شهر جلال آباد اظهار داشت: «شهروندان شهر جلال آباد جداً نگران اند که مبادا مکتب افغان-ترک جلال آباد به سرنوشت مکتب هاي هرات، شبرغان و مزار شريف مقابل شود و اين مصيبت دامن ما را نيز بگيرد».
وي افزود: «باشنده گان ننگرهار از جريان و چگونگي سپردن برخي از مکاتب به بنياد معارف ترکيه اطلاع دارند و مي دانند که وضعيت تعليم و تربيه در آن عده از مکاتبي که به بنياد معارف حکومت اردوغان سپرده شده از چه قرار است، اما متأسفانه برخي از واليان حکومت درد و مشکل مردم را از نزديک مشاهده نمي کنند و مي خواهند مشکل مردم را از طريق چت کردن در فيسبوک حل بدارند.
اين عضو شوراي ولايتي ننگرهار افزود: مطابق قانون اساسي، ما مثل رييس جمهور حقوقي داريم و نبايد غني حق تعليم و تربيه را از فرزندان ما سلب کند و مرتکب خيانت ملي در کشور گردد و اگر ولايت ننگرهار رهبري مکتب افغان-ترک شهر جلال آباد را به بنياد معارف حکومت اردوغان بسپارد ما به خود حق مي دهيم تا با راه اندازي تظاهرات قانوني و حرکت هاي مدني جلو آن را بگيريم.
در اين ديدار انجينير محمد اشرف نيز نگراني شديد اش را از سپردن مکتب شهر جلال آباد به بنياد معارف ترکيه ابراز داشت.
به همين گونه در اين سفر اعضاي کميته والدين از جريان تدريس در مکتب افغان-ترک شهر جلال آباد ديدن کردند و بيشتر دانش آموزان گفتند که سپردن رهبري برخي از مکاتب افغان-ترک به بنياد معارف ترکيه، جريان تعليم و تربيه در مکتب شان را نيز زير تأثير دارد و آنها با دل و روح آرام نمي توانند دروس خويش را فرا بگيرند و مي ترسند که مبادا مکتب شهر جلال آباد نيز به سرنوشت چند مکتب ديگر مواجه شود.
اعضاي کميته والدين در سفر روزچهارشنبه شان به رياست معارف شهر جلال آباد رفتند و با تعدادي از مسوولان اين رياست نگراني اعضاي خانواده ها و دانش آموزان شهر جلال آباد را شريک ساختند.
معاون تدريسي رياست معارف ننگرهار در همين رابطه گفت که رياست معارف از تعليم و تربيه در مکتب افغان-ترک شهر جلال آباد بسيار راضي است و تا حال هيچ گونه تخطي قانوني در اين مکتب ديده نشده است.
قابل ذکر است که پس از سپردن مکتب هاي افغان-ترک به بنياد معارف حکومت اردوغان رييس جمهوري ترکيه، جريان تدريس در اين مکاتب به مشکل هاي زياد مواجه شده است.
بنياد معارف آن گونه که وعده داده بود نتوانست آموزگاران مسلکي را در اين مکاتب بفرستد و حتا گزارش شد که در مکتب شبرغان نه تنها که فيس دانش آموزان بلند رفته است، آموزگاران مسلکي که به زبان انگليسي بلديت داشته باشد اصلن وجود ندارند و در تدريس مضامين ساينسي مشکلات زياد وجود دارد.
به همين منظور بود که کميته والدين پيشنهاد کرد که بايد يک هيأت مسلکي از سوي وزارت معارف به اين مکاتب فرستاده شود تا جريان تدريس در مکاتبي که به بنياد معارف سپرده شده اند را بررسي نمايند تا روشن شود که وعده هاي بنياد معارف دقيق است يا اين که مي خواهند پس از خراب کردن مکاتب افغان-ترک از وعده هاي شان شانه خالي کنند و سرانجام دست به فرار بزنند.
به همين گونه تجاوز جنسي يک مدير مکتب حکومت اردوغان در قرغيزستان به دانش آموزان نيز همه را نگران ساخته است و اعضاي کميته والدين دانش آموزان مکاتب افغان-ترک از مسوولان حکومت وحدت ملي تقاضا کرده اند که به چنين قضاياي شرم آور بايد توجه شود و نگذارند موضوع تعليم و تربيه در مکاتب افغان-ترک با گماشتن مديران دور از اخلاق اسلامي صدمه ببيند و اعتبار اين مکاتب به صفر تقرب نمايد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید