عمران‌خان سرنوشت مردم افغانستان را تعیین می‌کند !!

در حالی که تنش های دیپلماتیک میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا به تازه گی بروز کرده است، گزارش های منتشر شده است که شاید ایجاد یک حکومت موقت در چند ماه اخیر در افغانستان یکی از توافقاتی باشد که میان امریکا و طالبان بدست آمده است.
هر چند این موضوع از سوی طالبان و امریکا افشا نگردیده است ولی این موضوع زمانی به یک گمان قوی مبدل گردید که دیروز رسانه های اجتماعی سخنانی را از قول عمران خان نخست وزیر پاکستان منتشر کردند. عمران خان گفته است که حکومت جدیدی در افغانستان بوجود می آید که نتیجه توافقات میان امریکا و طالبان است و این حکومت، فراگیر خواهد بود که شاید به معنای حضور طالبان در آن نیز باشد.
حکومت که میانه اش این روز ها با امریکا تا اندازه ای بهم خورده است، مخالف جدی بوجود آمدن هر گونه حکومت موقت است و باور دارد که باید انتخابات پیش از هرگونه توافق با طالبان برگزار گردد و توافقات باید در نتیجه گفت و گو باطالبان و حکومت افغانستان صورت بگیرد.
حالا که گمانه زنی هایی از توافق طالبان و امریکا مبنی بر ایجاد حکومت موقت در افغانستان بوجود آمده، گمانه زنی ها به یقین مبدل شده؛ زیرا باور بر این است که طالبان و پاکستانی ها روابط بسیار عمیقی با هم دارند و این طبیعی هم می نماید که آنان به عمران خان در باره توافقات حاصله میان امریکا و خود شان گزارش داده اند و عمران خان بر مبنای آن خبر به رسانه ها در باره آن گفت و گو کرده است.
هر چند وزارت خارجه افغانستان در پیوند به اظهارات عمران خان به آن کشور اعتراض کرده است، مردم افغانستان نیز تا اندازه ای در این رابطه معترض اند؛ زیرا باور دارند که امریکا با پیشبرد یک جانبه گفت و گو با طالبان بی آن که مردم افغانستان و حکومت را در جریان قرار دهد، حق مردم افغانستان را در این راستا پامال کرده است.
ما نیز باور داریم که مردم ما حق دارند بدانند که در گفت و گو های طالبان و امریکا در دوحه قطر چه می گذرد.
ما باور داریم که مردم باید این حق را داشته باشند که نماینده گان شان در گفت و گو هایی که پیرامون سرنوشت امروز و فردای شان در دوحه جریان دارد شرکت داشته باشند.
مردم افغانستان باید خود تصمیم بگیرند که آیا جنایات طالبان را که در این هفده سال در برابر مردم و کشور شان مرتکب شده اند ببخشند. در صورتی که نماینده گان مردم در مذاکرات با طالبان حضور داشته باشند، در آن صورت توافقات حاصله در گفت و گو ها می تواند قانونی و واقعبینانه باشد. در آن صورت توافقات می تواند مشروعیت یابد و راه عملی شدن آن در کشور هموار گردد.
با توجه به این موضع گیری هاست که یاد آور می شویم امریکا اگر به خود حق اعتراض علیه سخنان مشاور امنیت ملی افغانستان علیه زلمی خلیل زاد نماینده خود برای گفت و گو با طالبان را می‌دهد، به مردم ما نیز این حق را بدهد که برای گفت و گو پیرامون سرنوشت خود شان و صلح در کشور شان معترض باشند.
ما باور داریم که امریکا باید هر چه زودتر به پنهان کاری ها در روند گفت و گو ها با طالبان و توافقات حاصله در آن را پایان بدهد و حد اقل حکومت افغانستان را در جریان قرار بدهد.
مردم ما باید بدانند که در این روند مذاکرات حق آن ها دیگر پامال نمی گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید