نامزدان ریاست جمهوری: حکومت پروسه صلح را سبوتاژ مي‌کند

جرگه نامزدان انتخابات رياست جمهوري براي صلح عمل‌کرد حکومت در روند صلح را به باد انتقاد گرفته مدعي است که حکومت پروسه صلح را سبوتاژ مي‌کند.
اين جرگه که هفت تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوري را در بر مي‌گيرد روز يکشنبه (26حوت) در يک نشست خبري در کابل، حکومت را به سبوتاژ روند صلح متهم کرد.
شهاب حکيمي يکي از اين نامزدان گفت که روند صلح براي مردم افغانستان اولويت دارد و هرنوع تلاشي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري پيش از توافقات صلح شک برانگيز است.
داکتر فرامرز تمنا يکي ديگر از اين نامزدان گفت که بازيگران مختلف در روند صلح افغانستان دخيل شده اند و اين مسأله پروسه صلح را پيچيده کرده است.
آقاي تمنا، تلاش‌هاي چند جانبه براي برقراري صلح در افغانستان را که به گفته او، کشورهاي منطقه و داراي منافع متضاد در آن دخيل هستند را بي‌نتيجه خوانده افزود که سبک اين تلاش‌ها بايد تغيير کند.
به بيان او، بازيگران صلح بايد کم شوند و اين پروسه از يک چارچوب منطقه‌يي که کشورهاي منطقه در آن نقش بارز دارند بايد بيرون ساخته شود.
آقاي تمنا با اشاره به تحولات اخير در روند صلح که بين حکومت افغانستان و ايالات متحده امريکا اختلاف ايجاد شده است، موضع حکومت را به باد انتقاد گرفته مدعي شد که اين نهاد در تلاش است، پروسه صلح را سبوتاژ کند.
غلام فاروق نجرابي عضو ديگر اين جرگه نيز صلح را نسبت به انتخابات دراولويت مردم دانسته گفت که مصالح مردم ايجاب مي‌کند که انتخابات در يک فضاي امن و مصون داير شود.
آقاي نجرابي با اشاره به عدم برگزاري نشست رو در رو بين حکومت افغانستان و طالبان علي‌رغم تلاش‌هاي گسترده، مدعي شد که حکومت آماده‌گي براي شرکت در چنين نشستي را ندارد.
هم‌چنان حکيم تورسن يکي ديگر از نامزدان انتخابات رياست جمهوري در اين پيوند تاکيد کرد که برخي گروه‌هايي که در چارچوب حکومت دخيل هستند، از دوام جنگ سود مي‌برند به اين دليل در روند صلح تمايل نشان نمي‌دهند.
اخيرن اختلاف بين حکومت افغانستان و ايالات متحده امريکا در پيوند به صلح به اوج خود رسيده است؛ گفته مي‌شود که امريکا با طالبان روي ايجاد حکومت موقت تفاهم کرده است امري‌که حکومت با آن به شدت مخالف است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید