سرمقاله: زورگویان مجازات شوند!

سیلی زدن به صورت یک مامور پولیس و فحش دادن او از سوی خانم پروین درانی نماینده کوچی ها در مجلس نماینده گان که به تاریخ 26 حوت در چهارراهی شهید مسعود اتفاق افتاد، از چند روز به این سو خبر داغ در رسانه های اجتماعی شده و ویدیوی آن از سوی کاربران، دست به دست می شود.
خانم درانی هنگامی که موترش از سوی مؤظفان امنیتی توقف داده می شود، عصبانی گردیده و از موتر پائین می شود و پس از مشاجره لفظی به صورت مامور پولیس به سیلی می زند.
در واکنش به این رخداد، وزارت داخله خواستار به دادگاه کشانیدن خانم درانی می شود و وزیر داخله از این مامور پولیس دلجویی می کند.
این نخستین خلاف رفتاری از سوی یک مقام دولتی نمی باشد، بل در این سال‌ها تعدادی از مقام های دولتی و تفنگداران، با ماموران امنیتی در جاده ها برخورد تحقیر آمیز داشته اند و آنها را لت و کوب کرده اند.
این در حالی است که همواره در رسانه ها خبرهایی به نشر رسیده که برخی از مقام های دولتی با هراس افگنان همکاری داشته و آنها در موترهای شان، هراس افگنان و وسایل انفجاری را از حومه های شهرها به داخل انتقال می دهند.
به همین گونه گفته شده است که مالکان موترهای ضدگلوله و شیشه های سیاه، در قضایای چون آدم ربایی ها و قاچاق مواد مخدر دست دارند و آنها با سوء استفاده از امکاناتی چون محافظان مسلح و موترهای ضد گلوله و شیشه سیاه در ایست های امنیتی به پولیس اجازه نمی دهند که موترشان بازرسی شود و زمانی که متوقف هم ساخته شوند با ماموران امنیتی به اصطلاح از زور کار می گیرند.
ولی با وجود این همه خلاف رفتاری های برخی از مقام های دولتی و افراد زورگو و تفنگداران، نهادهای عدلی و قضایی نتوانسته اند و یا نخواسته اند که چنین خلاف رفتاران به دادگاه کشانیده شوند و مسوولان این نهادها، شعله شان را می خورند و پرده می کنند!! و اگر چنین افراد برای چند روز آن هم از ترس و هراس رسانه ها مورد تعقیب عدلی قرار گرفته اند فوراً با واسطه و امکانات شان به قضیه شان خاک انداخته می شود و اغماض می گردد.
موضوع دیگر قابل اندیشه این است که در رخدادهای این چنینی اگر خلاف رفتار با تیم حاکم رابطه تنگاتنگ داشته باشد و در حلقه شامل باشد پولیس نمی تواند برای یک لحظه هم از خلاف رفتار بازجویی کند و اگر بازجویی هم کند به بهانه های گوناگون مورد سرزنش و مجازات قرار می گیرد.
اما اگر چنین رفتار از سوی کدام رقیب و یا منتقد تیم حاکم صورت بگیرد، گاهی هیاهو و غوغا فضای رسانه ها را می گیرد و تیم حاکم از چنین قضایا بیشتر استفاده های سیاسی کرده می کنند.
با توجه به این گفته ها ممکن است خانم درانی و امثال آنها با هراس افگنان و یا آدم ربایان همکاری نداشته باشند، اما پولیس با گزارش هایی که دارد مجبور است که وظیفه شان را انجام دهند و نباید چنین افراد در برابر بازرسی های ماموران امنیتی واکنش نشان بدهند و به تحقیر و لت و کوب آنها بپردازند.
حال معلوم شود که مسوولان نهادهای عدلی و قضایی با خانم درانی چه برخورد خواهد کرد؟
مثل گذشته این قضیه اغماض و فراموش خواهد شد و یا این که قانون بالای او عملی خواهد شد. منتظر می باشیم که چه می شود؟

سید مکارم

اشتراک گذاری:

نظر بدهید