فعالان مدني: دخالت پاکستان در امور داخلي افغانستان قابل تحمل نيست

شماري از اعضاي جامعه مدني کشور، اظهارات اخيرعمران خان نخست وزير پاکستان درباره تشکيل حکومت جديد در افغانستان را دخالت آشکارا در امور داخلي افغانستان خوانده و آن را غيرقابل تحمل خواندند.
شماري از اعضاي جامعه مدني، روز دوشنبه (27 حوت) در گردهمايي اعتراضي در کابل اظهارات اخيرعمران خان مبني بر اين که حکومت جديد در افغانستان ايجاد مي‌شود را دخالت آشکار در امورافغانستان خواندند.
عمران خان نخست وزير پاکستان روز جمعه (24 حوت) در ارتباط به مذاکرت صلح با طالبان گفته بود « اگر خواست خدا باشد، برادران ما در افغانستان در آينده نزديک در صلح کنار هم زنده‌گي خواهند کرد.»
عمران خان هم‌چنين گفته بود که اميدوار است حکومتي در افغانستان تشکيل شود که بتواند از همه افغان‌ها نماينده‌گي کند.
او، گفته است: «يک حکومت خوب در افغانستان ايجاد خواهد شد، حکومتي که از همه افغان‌ها نماينده‌گي خواهد کرد. جنگ خاتمه مي‌يابد و صلح در آنجا (افغانستان) برقرار مي‌شود.»
اما شماري از فعالان مدني، اين اظهارات آقاي عمران خان را غيرمسوولانه و دخالت آشکار در امور داخلي افغانستان خوانند.
محمد آصف اکبري عضو جامعه مدني افغانستان گفت: «پاکستان بارها در امور داخلي افغانستان دخالت کرده و توطيه‌هاي بي‌شرمانه‌اي را عليه مردم افغانستان روا داشته است.»
او، بيان داشت که پاکستان بارها با افراد انتحاري و پرتاب راکت به خاک افغانستان آرامش شهروندان افغاستان را برهم زده و حالا مي‌خواهد حکومت پاکستاني را در افغانستان پياده کند.
آقاي اکبري گفت: «اظهارات غير مسوولانه اخير عمران خان نخست وزير پاکستان دخالت آشکار و بي‌شرمانه در امور داخلي افغانستان است.»
اين فعالان جامعه مدني از جامعه جهاني خواستند که دست دخالت پاکستان در امورداخلي افغانستان را کوتاه کند.
پيش از اين وزارت امور خارجه افغانستان، نيز رأيزن سفارت پاکستان در کابل را در پيوند به گفته‌هاي عمران خان، نخست‌وزير اين کشور احضار کرده است.
صبغت احمدي، سخن‌گوي وزارت امور خارجه کشور گفته است، دولت افغانستان اظهارات عمران‌خان را مداخله در امور داخلي افغانستان مي‌داند.
مجلس سناي کشور نيز در واکنش به اظهارات اخيرعمران خان نخست وزير پاکستان مبني بر ايجاد حکومت فراگير در افغانستان، آن را مداخله آشکار در امور داخلي افغانستان خوانده است.
آقاي مسلم يار رييس مجلس روز گذشته گفت: «شما يک تويت رييس جمهور ما را در مورد پشتون‌هاي آن‌طرف خط ديورند که در وضعيت رقت‌باري قرار دارند، مداخله در امور داخلي خود مي‌دانيد، پس چگونه به خود حق مي‌دهيد که در مورد سرنوشت آينده افغانستان صحبت کنيد.»
مسلم‌يار تاکيد کرد که مردم افغانستان هيچ گاهي چنين اجازه‌اي را به پاکستان نخواهد داد تا در مورد تشکيل حکومت آينده افغانستان تصميم بگيرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید