هيپنوتيسم چيست و چه برداشت‌هاي غلط در باره آن وجود دارد

هيپنوتيست در حقيقت قادر است افراد را راهنمايي کند تا در يک حالت «‌تمرکز شديد فکر و احساس» قرار بگيرند. اين تعريف علمي کاملن با برداشت عمومي از اين که هيپنوتيسم يک حالت غيرهشيار بين خواب و بيداري است فرق مي کند.
يکي از معروف‌ترين تيوري ها که توسط Ernest Hilgard ارايه شده است مي‌گويد تجربه هيپنوتيسم يعني دو تکه شدن شعور و آگاهي يا خوداگاه انسان به عبارتي ديگر درک و آگاهي يک فرد به دو مسير مختلف روحي، سمت و سو مي‌گيرد.
يعني روان و خودآگاه انسان از يک سو در حال تأثير و تجربه در حالت خلسه مانند است و از سوي ديگر بخش ديگر درک و شعور و خودآگاه، مشغول ثبت و ضبط هشيارانه آن است.
اما يکي از وسيع ترين شايعات در باره هيپنوتيسم که در فرهنگ عامه و دنياي قصه و فيلم وجود دارد اين است که افراد به طورناخواسته اسير قدرت افرادي مي‌شوند که توانايي هيپنوتيسم دارند.
در علم پزشکي ثابت شده است که تکنيک هيپنوتيسم در بسياري موارد قادر به کمک و ترميم مشکلات روحي و جسمي افراد نظير کنترل و کاهش دردهاي مزمن تا تقليل مشکلات ناشي از فراموشي تا کم شدن تشويش مي‌باشد.
افراد هيپنوتيسم شده به نظر در وضعيتي غيرقابل کنترل و خواب و رويا هستند در صورتي که به گفته روان‌شناسان از بالاترين هشياري و دقت برخوردارند.
يک هيپنوتيست که به درستي تعليم ديده است مي‌تواند از طريق ايجاد تصاوير و توصيفات مشخص، ضمن تکرار کلمات مشخص، افراد را درموقعيتِ مورد تلقين قرار گرفتن، قرار دهد.
بعضي افراد هيپنوتيست شده، احساس جدا شدن از وضعيت هشيار هميشه‌گي را تجربه مي‌کنند. بعضي‌ها احساس شديد آرامش به آن‌ها دست مي‌دهد.
بعضي از افراد حس مي‌کنند که اعمال شان بيرون از خودآگاه معمول شان اتفاق مي‌افتد. بعضي‌ها هيچ تغيير مشخصي حس نمي‌کنند و قادر هستند با فردي که آن‌ها را هيپنوتيسم کرده گفت‌وگو را پي بگيرند.
محققين نشان داده اند که فرد هيپنوتيست شده مي‌تواند در وضعيتي قرار گيرد که مثلن در روي بازويش را حس نکند. در يکي از آزمايش‌ها، دست فرد هيپنوتيسم شده را درون ظرف پر از يخ قرار دادند و طبيعتاً پس از چند ثاينه مي بايست به سرماي زياد واکنش نشان دهد، اما اين اتفاق صورت نگرفت و حتا باري چند دقيقه دستش درون ظرف يخ ماند و احساس درد يا سرمازده‌گي مشاهده نشد.
بسياري از افراد فکر مي‌کنند که از پس هيپنوتيست‌ها برمي‌آيند، اما آمار نشان داده است که اغلب آدم‌ها مي توانند هيپنوتيسم شوند.
آمار نشان داده است که15 درصد افراد، خيلي سريع در معرض هيپنوتيسم قرار مي‌گيرند. بچه ها بيشتر از بزرگ‌سالان تحت تاثير هيپنوتيسم هستند. حدود 10 درصد بزرگ‌سالان خيلي سخت يا اصلن در معرض هيپنوتيسم قرار نمي گيرند. يادتان باشد که اگر مي‌خواهيد هيپنوتيسم شويد به اين فکر نکنيد که مقاومت کنيد. در هرحال، برعکس شايعات و افسانه‌هايي که ساخته شده، هيچ‌کس را اگر نخواهد نمي‌توان مجبور به هيپنوتيسم کرد.

منبع: مردي روز

اشتراک گذاری:

نظر بدهید