نماينده‌گان پارلمان بريتانيا براي کنترل تصميم‌گيري درباره برگزيت راي داد

نماينده‌گان پارلمان بريتانيا (مجلس عوام) در راستاي پايان دادن به بن بست موجود بر سر خروج از اتحاديه اروپا، برگزيت، به نقش بيشتر نهاد قانون‌گذاري در فرايند تصميم گيري براي خروج از اروپا راي دادند و قرار است امروز چهارشنبه پارلمان بريتانيا به طرح‌هاي جايگزين براي خروج از اتحاديه اروپا راي دهد.
اين در حالي است که دولت بريتانيا در واکنش به اين راي‌گيري گفته است، چنين اقدامي يک بدعت «خطرناک» است.
خبر گزاري رويترز، گزارش کرده است که راي نماينده‌گان مجلس عوام بريتانيا به مثابه آن است که ترزا مي، نخست وزير بريتانيا، بخشي از قدرت خود را براي تصميم گيري در فرايند برگزيت از دست داده است.
اين طرح به پيشنهاد اليور لتوين، از حزب محافظه کار خانم تراز مي، مطرح شده بود و دولت با 329 راي در مقابل 302 راي شکست خورد.
ترزا مي پيش از راي گيري گفته است، اين پيشنهاد وضعيت نامطلوبي را ايجاد مي‌کند که ممکن است به نتيجه‌اي بينجامد که اتحاديه اروپا از آن حمايت نمي‌کند.
هفته گذشته اتحاديه اروپابه دليل بن بست در مذاکرات بين دولت و پارلمان بريتانيا با تعويق در اجراي برگزيت به مدت سه ماه موافقت کرد.
طبق اين توافق، اکنون بريتانيا در 22 ماه مي بر اساس طرح خانم ترزا مي از اتحاديه اروپا جدا خواهد شد. در غير اين صورت، بريتانيا تا 12 اپريل فرصت دارد تا طرح پيشنهادي تازه را ارايه کند.
دونالد توسک، رييس شوراي اروپا، هفته گذشته بود، بريتانيا براي ارايه پيشنهادهاي تازه درباره برگزيت تا 12 اپريل فرصت دارد.
رويترز گزارش کرده است که، نماينده‌گان پارلمان بريتانيا با راي خود تلاش کردند، تا مسير براي دستيابي به چنين طرح پيشنهادي تازه باز کنند.
تقريبن سه سال پس از رفراندم هنوز نحوه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا مشخص نيست. پس از رفراندوم در سال 2016، بريتانيا درخواست خروج از اتحاديه اروپا را در سال 2017 ارايه کرد که براساس قانون مي‌بايست پس از دو سال در 29 مارچ نهايي مي‌شد.
سامي ويلسون يک نماينده پارلمان بريتانيا در اين زمينه گفته است: «خانم نخست وزير چطور انتظار دارد که ما از توافقي حمايت کنيم که بر يک دروغ بنا نهاده شده است.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید