افشاي کمک 80 ميليون پوندي يک شرکت انگليسي به القاعده

يک روزنامه انگليسي، کمک 80 ميليون پوندي يک شرکت خصوصي اين کشور به القاعده را فاش کرد.
روزنامه انگليسي “سن” در گزارشي گفته است که يک شرکت خصوصي انگليسي در 20 سال گذشته، 80 ميليون پوند را به القاعده کمک کرده است.
در گزارش اين روزنامه، آمده است که اين شرکت خصوصي با اعمال نفوذ بر اداره ماليات انگليس توانسته در مدت 20 سال گذشته بخش از دارايي‌هاي اين اداره را براي آموزش گروه‌هاي ترورستي القاعده در پاکستان و افغانستان بفرستد.
در گزارشي روزنامه سن، نامي از اين شرکت خصوصي برده نشده است؛ اما تصريح شده است که اين شرکت ارتباط نزديک با داستان بمب‌گذاري لندن که منجر به کشته شدن 52 نفر شد دارد.
در گزارش نوشته شده، اين شرکت خصوصي با سرقت بخشي از پول‌هاي ماليات‌ دهنده‌گان، در مجموع سالانه يک درصد از درآمدهاي اداره ماليات انگليس را براي کمک به القاعده به افغانستان و پاکستان فرستاده
است.
بر اساس گزارش اين روزنامه، برخي از بانک‌هاي انگليسي نيز در انتقال اين پول کمک کرده؛ اما سرويس اطلاعات داخلي انگليس از ارائه جزئيات خود داري کرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید