به دنبال تصرف ولسوالي‌هاي تيوره و کوهستانات از سوي طالبان

همزمان با تغيير جغرافياي جنگ از جنوب و شرق به ولايت‌هاي شمالي و غرب افغانستان، تروريستان طالب توانسته اند، چندين ولسوالي را در ولايت‌هاي شمالي و غربي از تصرف نيروهاي امنيتي خارج و کنترول آن‌ها را به دست گيرند.
در کنار اين رويدادها، در آخرين مورد، بيش از يک‌صد نيروي خيزش مردمي در ولسوالي کوهستان ولايت فارياب پس از آن‌که چندين روز براي شان آب، نان و مهمات نرسيد، به گروه طالبان تسليم شدند.

محمودي فعال مدني و سياسي ولايت غور:
دولت روي ملاحظات قومي و
سياسي به ولسوالي تيوره کمک ارسال نکرد

منابع امنيتى در ولايت فارياب گفته اند که 120 تن از نيروهاي خيزش مردمي، شب گذشته در ولسوالي کوهستان اين ولايت به طالبان پيوستند.
عبدالکريم يورش مسؤول مطبوعات پوليس ولايت فارياب، با تأييد اين خبر گفت: اين افراد زماني به تروريستان پيوستند که بيش از 2 صد تن از نيروهاي دولتي و خيزش مردمي، پس از سقوط لولاش مرکز ولسوالي کوهستان، در قلعه خيرآباد محاصره شده بودند.
اما يورش افزود: شماري از افراد خيزش‌هاي مردمي به سرکرده‌گي محمد ناصر و سليمان رحماني، شب گذشته خود را از قلعه بيرون کرده و به نزديکي‌هاي ولايت غور رسانده اند. آقاي يورش گفته است، دولت، برنامه‌هاي کلان روي دست دارد و تا چند ساعت ديگر، تحول بزرگ در ولسوالي کوهستان لولاش به وجود خواهد آمد.
اما سليمان رحماني يکي از فرمانده‌هان خيزش مردمي مي‌گويد، به دليل بي تفاوتي دولت و به خاطر نجات جان شان، مجبور شدند با فرمانده ناصر و حدود 60 نفر مسلح از قلعه بيرون شده و در منطقه ديوالک بروند.
والي فارياب، اطمينان داده که برنامه عمليات گسترده براي بازپس گيري ولسوالي کوهستان روى دست است.
او مي‌گويد، 6 بال هليکوپتر در ميدان هوايي فارياب و صدها نيروي ويژه آماده هستند که به مرکز ولسوالى کوهستان بروند، طالبان را سرکوب و ولسوالي را پاکسازي نمايند.

سليمان رحماني از فرماند‌هان خيزش مردمي فارياب:
به دليل بي تفاوتي دولت و نرسيدن آب و نان و مهمات، افراد ما به طالبان تسليم شدند

لولاش مرکز ولسوالي کوهستان ولايت فارياب، دو شب قبل در پي حمله‌ي تهاجمي طالبان، سقوط کرد.
اما در غور، در حالي‌که سخنگوي ارگ رياست جمهوري از فرستادن نيروهاي کمکي به ولسوالي تيوره، کوهستان و ديگر مناطق در حال جنگ، خبر مي‌دهد؛ اما مقام‌هاي امنيتي غور مي‌گويند يک تا يک ونيم هفته پيش از مقام‌هاي مرکزي درخواست نيروي کمکي براي محافظت از ولسوالي تيوره را کرده بودند که دولت مرکزي به آن توجه نکرده است.
محمودي در زمينه گفت: علت سقوط تيوره، سهل انگاري دولت بود که به مردمي که در مقابل طالبان مي‌جنگيدند، کمک نکرد. دولت عمداً بخاطر وابستگي قومي و حزبي مردم ولسوالي تيوره، به آن‌ها کمک روان نکرد.
خبراز هشدار

اشتراک گذاری:

نظر بدهید