از برنامه حکومت حمایت شود!

مسأله صلح در افغانستان یکی از عمده ترین روندهایی است که با تلاش های همه جانبه ایالات متحده امریکا از شش ماه به این سو آغاز یافته است. تا کنون پنج دور از این گفت‌و‌گوها انجام یافته و گفته می شود که امریکا و طالبان در این گفت و گو ها پیشرفته های داشته‌اند.
اما نکتۀ جدی و قابل نگرانی در پیوند به این گفت و گو ها این است که حکومت کنونی افغانستان که نماینده مردم ما بوده و مشروعیت ملی و بین المللی دارد، از روند این روند دور نگهداشته شده و این کار، موجب نارضایتی مردم و حکومت افغانستان شده است.
در این که مردم افغانستان صلح سرتاسری و پایان جنگ ها را آرزو می کنند تردیدی نیست ولی روشن است که آنان همچنان نظام کنونی را با همه ناکامی هایش نسبت به قدرت یابی طالبان و حاکم شدن آنان بر زنده‌گی خویش ترجیح می‌دهند.
از این رو مردم به شدت باورمند اند که حکومت افغانستان حق مسلم و قانونی دارد تا از روند هر گونه گفت و گویی پیرامون مسأله صلح و آشتی در افغانستان دور نگهداشته نشود.
درست است که رییس جمهور کنونی کشور دیگر جایگاهش را در میان مردم از دست داده ولی این به معنای آن نیست که حکومت کنونی که محصول جان فشانی های ده ها هزار شهروند این کشور در راستای بقای نظام کنونی می باشد، به یک باره گی حقش را برای گفت و گو از دست بدهد.
ما باور داریم که هرگونه گفت و گو برای صلح باید در چارچوب برنامه های حکومت افغانستان انجام گردد؛ این امر تنها خواسته مردم افغانستان نمی باشد. تدامچی یاماماتو، نمایندۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در تازه ترین بیاناتش حین دیدار با معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان یاد آور شده و گفته است که همه تلاش های مرتبط به پروسه صلح باید در چارچوب و برنامه حکومت تنظیم گردد و جامعۀ جهانی از موقف دولت و مردم افغانستان در این پروسه حمایت می کند.
همه باید در کنار هم بمانیم و از این روند حمایت کنیم. اگر مسأله بر سر موجودیت زعامت کنونی است که طالبان با آن مشکل دارند، بهتر است پس از پایان دوره کاری قانونی رییس جمهور، گفت‌و‌گوها آغاز یابد.
از یاد نبریم که طالبان در تازه ترین اقدام های شان در ولایت غزنی، همچنان سیاست سخت گیرانه و متحجرانه ای را که در دوره سلطۀ شان در کابل و دیگر شهر های افغانستان در پیش گرفته بودند اعلام کرده اند؛ آن ها به زنان در مورد پوشش لباس شان نیز هشدار های تازه داده اند.
عملکرد طالبان در برابر شهروندان کشور در قلمرو تحت حاکمیت شان نیز تغییری نکرده است و همچنان با وحشت و خشونت تمام با مردم رفتار می کنند.
جامعه جهانی و سازمان ملل باید متوجه این نکات در هرگونه توافقی باشند و نگذارند بربریت قرون وسطایی دوباره به کشور ما برگردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید