سرمقاله در نتيجه اختلافات طالبان امتياز بيشتر به دست مي آورند!

اختلاف ميان نهادها و چهره هاي برجسته سياسي سبب شده تا پروسه تأمين صلح در کشور و مذاکره با طالبان با مشکلات مقابل شود.
در حالي که براي مذاکره با طالبان و تأمين صلح در کشور ضرورت به يک اجماع ملي مي باشد، ولي از زماني که امريکايي ها مذاکره با طالبان را آغاز کرده و گفته اند که مشکل داخلي افغانستان بايد توسط خود افغانستاني ها حل و فصل شود، حکومت نتوانسته يک اجماع ملي را به وجود آورد که بتواند از مردم افغانستان نماينده گي واقعي کند.
گرچه پس از حدود سه هفته ممکن است لويه جرگه مشورتي در پيوند به مسايل صلح و مذاکره با طالبان برگزار شود، اما چون اين جرگه به مديريت حکومت و زير نظر مقامات حکومتي برگزار مي شود، قناعت مخالفان سياسي و نظامي را برآورده نخواهد ساخت و پول هنگفتي که در برگزاري جرگه هزينه مي شود، برباد خواهد رفت.
آقاي عمرداوودزي رييس دارالانشاي شوراي عالي صلح در نشست يک روزه جامعه مدني و رسانه ها در پيوند به مذاکره با طالبان گفت که در اين جرگه تنها در مورد تأمين صلح در کشور بحث مي شود و مسايلي چون انتخابات و چگونگي حکومت پس از صلح، در آجنداي جرگه گنجانيده نشده است.
اشاره آقاي داوودزي مي رساند که رهبران حکومت در فکر بقاي سياسي خود شان اند و تا اکنون از خود شان به منظور دور شدن از کرسي و مقام انعطافي نشان نداده اند.
اين در حالي است که زلمي خليل زاد فرستاده ويژه امريکا در مورد صلح افغانستان ديروز تلويحن گفت که حکومت غني نتوانسته است در اين مدت شش ماه يک اجماع ملي را براي مذاکره با طالبان به وجود آورد که اين گفته خليل زاد انتقاد از شخص محمد اشرف غني است و اختلاف را ميان اين دو چهره نشان مي دهد.
از سوي ديگر ملاقات اخير حامدکرزي رييس جمهور پيشين کشور با داکتر غني تنش آلود بوده و آن گونه که در خبر آمده است غني از کرزي انتقاد کرده که مي خواهد حکومت وي پايان يابد و در عوض کرزي خواهان يک اداره موقت است که خودش در رأس آن قرار بگيرد و ديروز حامدکرزي به صراحت گفت که اگر حکومت در اجلاس دوحه اشتراک هم نکند وي به قطر خواهد رفت و اين فرصت را از دست نخواهد داد.
اين اختلافات بيانگر آن است که تا هنوز اجماع ملي براي مذاکره با طالبان و آوردن صلح در کشور شکل نگرفته است و ضرور است که اين گروه ها و چهره هاي سياسي از خود شان انعطاف نشان بدهند و از يک موضع و نظر در پيوند با صلح حمايت کنند.
اگر اين اختلافات حل نشود در آن صورت طالبان از موضع قدرت در مذاکرات آينده سخن خواهند زد و سرانجام آنها امتياز بيشتر را به دست خواهند آورد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید