تحريم سپاه پاس‌داران؛ چالش ولايت فقيه و فرصت آزادي‌خواهان ايران

دونالد ترمپ، رييس جمهوري امريکا، با نشر بيانيه‌ي رسمي سپاه پاس‌داران انقلاب اسلامي ايران را، شامل فهرست گروه‌هاي تروريستي اين کشور کرده است.
سپاه پاس‌داران انقلاب اسلامي، سه ماه پس از انقلاب اسلامي ايران، با فرمان آيت الله خميني؛ بنيان‌گذار نظام ولايت فقيه، به‌وجود آمد.
سپاه پاس‌داران، تشکيلات قوي نظامي ولايت فقيه است. هدف اصلي تشکيل اين سپاه؛ پاس‌داري از ارزش‌ها و آرمان‌هاي اين نظام در داخل ايران و سراسر قلمرو ايديولوژيکي ولايت فقيه بوده است که زيرمجموعه‌ي نظامي و فرهنگي ديگر آن “نيروهاي بسيج مستضعفين” بوده و اعضاي آن داوطلبانه از ميان جامعه گزينش مي‌شود. آن‌ها براي تبليغ و دفاع ارزش‌هاي نظام ولايت فقيه کار مي‌کنند.
سي و نه سال از به‌وجودآمدن نظام ولايت فقيه و سپاه پاس‌داران در ايران مي‌گذرد. موجوديت اين نظام با زور نظامي، سرکوب مخالفان و منتقدان اين نظام حفظ شده است. سپاه پاس‌داران و ساير تشکيلات نظامي و فرهنگي زيرمجموعه‌ي آن، نقش بسيار مهمي را در حفظ نظام ولايت فقيه، در ايران و قلم‌رو ايديولوژيکي آن داشته است.
سپاه پاس‌داران نه تنها در ايران با سرکوب و کشتن مخالفان جمهوري اسلامي ايران از موجوديت نظام ولايت فقيه دفاع کرده؛ اين سازمان در سي و نه سال گذشته براي قدرت‌مند‌شدن و گسترش تفکر ولايت فقيه در خاورميانه و افغانستان پروژه‌هاي نظامي داشته و تشکيلات نظامي مشابه را به‌وجود آورده است.
در دوره‌ي جنگ مجاهدين در افغانستان، جمهوري اسلامي ايران، گروه‌هاي متعدد سياسي و نظامي را به نام “کمک به مجاهدين” حمايت نظامي مي‌کرد. اين گروه‌ها براي تقويت آيديولوژي ولايت فقيه مي‌جنگنديد. “سپاه پاس‌داران انقلاب اسلامي افغانستان” که نام، نشان و شعارهاي آن تقليد از سپاه پاس‌داران انقلاب اسلامي ايران بود؛ در واقع از اين تشکيلات نظامي ولايت فقيه ايران، در افغانستان نماينده‌گي مي‌کرد. گروه‌هاي مانندِ سازمان نصر، نهضت اسلامي، جبهه‌ي متحد اسلامي و سازمان‌هاي کوچک ديگر، از آيديولوژي ولايت فقيه تا پايان دهه‌ي شصت خورشيدي، پيروي مي‌کردند. در دهه هفتاد تغييرهايي در ديدگاه سياسي رهبران اين گروه‌ها به‌وجود آمد؛ اما زمينه‌ي نفوذ سياسي و آيديولوژيکي ولايت فقيه‌، از طريق عنصرهاي اين گروه‌هاي مذهبي باقي ماند. در فصل جديد افغانستان، تلاش جمهوري اسلامي ايران براي نفوذ در افغانستان، به گونه‌ي ديگر از طريق حمايت سازمان‌هاي مذهبي و شرکت‌هاي سياحتي-زيارتي، دنبال شده. از ميان توده‌هاي فقير و مذهبي شيعيان  افغانستان، سربازگيري فرهنگي و نظامي کرده و اين پروژه در ايران بيشتر در ميان مهاجران افغانستاني براي رژيم ولايت فقيه و سپاه پاس‌داران پردستآورد بوده که نتيجه‌ي آن تشکيل گروه فاطميون بود. هزاران جوان شيعه‌ي مهاجر افغانستاني، با استفاده از تبليغ‌هاي مذهبي و مشکلات اقتصادي و بيکاري اين مهاجران، جذب لشکر فاطميون شدند. ايران از لشکر فاطميون در جنگ سوريه به حمايت بشار اسد استفاده کرد.
اين پروژه‌ي سپاه پاس‌داران ايران، هزاران جوان افغانستان را در جنگ سوريه قرباني کرد که در افغانستان، حساسيت و نفرت بيشتري را برضد شيعيان به‌جودآورد. درجريان سه سال گذشته صدها حمله‌ي تروريستي داعش بر مراکز فرهنگي و مذهبي و گردهمايي هزاره‌ها و شيعيان افغانستان صورت گرفت. هزاران غيرنظامي، زنان و کودکان در نتيجه‌ي اين حمله‌ها کشته شدند و شيعيان افغانستان در محراق دشمني داعش و ساير گروه هاي هم‌نوا با اين گروه قرار گرفت که نگاه منفي و غيرواقعي را نسبت به هزاره‌ها و شيعيان گسترش داده است. بار اين بدبيني‌ها و آسيب‌ها را هزاره‌ها و شيعيان افغانستان مي‌پردازند. به جز مهره‌هاي نظام ولايت فقيه، اکثريت شيعيان افغانستان با ديدگاه آيديولوژيکي و سياسي اين نظام و برنامه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان، موافق نيستند. به خوبي درک مي‌کنند که نتيجه‌ي پيروي از سياست نظام ولايت فقيه؛ شيعه‌گرايي کُور و تجريد آن‌ها در افغانستان، در محور دشمني گروه‌هاي افراطي سني بوده است.
در سي‌ونه سال گذشته، سپاه پاس‌داران از تشکيلات نظامي‌، به کانون بزرگ سرمايه‌داري براي فرماندهان و رهبران ولايت فقيه در ايران تبديل شده. صاحب بانک‌ها و شرکت‌هاي مختلف اقتصادي شد که با شرکت‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي جهان معامله دارد.
تحريم شدن سپاه پاس‌دارن توسط امريکا که مي‌تواند شريان‌هاي درآمد و توزيع منابع پولي اين تشکيلات نظامي ولايت فقيه را ببندد و تأثيرگذاري آن تضعيف نظام ولايت فقيه در داخل ايران خواهد شد و چالش‌هاي فراوان را براي تطبيق برنامه‌هاي سپاه پاسداران در قلمرو ايدئولوژيکي ولايت فقيه از جمله در افغانستان به‌وجود مي‌آورد.
تضعيف سازمان‌ها و نظام‌هاي افراطي مذهبي، به هر صورتي که ممکن شود، مي‌تواند در تضعيف  گروه‌هاي تروريستي مؤثر تمام شود. تحريم شدن سپاه پاس‌داران مي‌تواند براي مخالفان رژيم ولايت فقيه و جنبش‌هاي آزادي‌خواهي ايران، فرصت‌هايي خوبي را براي تغيير اين رژيم مذهب‌‌گراي استبدادي به‌وجود آورد.

بشيرياوري

اشتراک گذاری:

نظر بدهید