سرمقاله صلح در افغانستان ضرورت به تضمین جامعه جهانی دارد!

دست یابی افغانستان به صلح آرمان بزرگیست که هر شهروند این کشور آن را در دل می پروراند. چهل سال جنگ ویرانگر ما را هم از جاده های صلح و پیشرفت باز ماند و هم همه زیر بنا های اقتصادی، علمی و فرهنگی ما را نابود کرد. در کنار این مصایب، بدبختی های فراوانی را به مردم ما به بار آورد و جایگاه اجتماعی و فرهنگی ما را نیز در میان ملل جهان تنزیل بخشید.
حالا که طرف های جنگ چهل ساله در کشور ما دانسته اند که مشکل ها و دشواری های پیش روی ما از راه جنگ و خشونت حل شده نمی تواند، حاضر شده اند تا با گفت و گو و تفاهم، این مشکل ها را حل کنند و این یکی از مهم ترین تحولات در این راستا می باشد که روزنه امید را بر روی ما کشوده است.
پنج دور گفت و گو پیرامون صلح افغانستان میان نماینده گان طالبان و ایالات متحده امریکا، امیدواری های ما را برای اعادۀ صلح در کشور افزایش بخشیده است.
در این روند مشکل جدی هنوز وجود دارد و آن این که طالبان حاضر نیستند تا با حکومت در این راستا مذاکره کنند. این کار هرگونه پیشرفتی را در مذاکرات ناسودمند می سازد؛ زیرا حکومت افغانستان محصول خون هزاران جوان این سرزمین است و در هفده سال گذشته در سایه دموکراسی ای نیم بند، برای مردم ما دست آورد های بزرگی داشته است. این حکومت با همه شکست و کاستی هایش مورد قبول مردم است و باید در هرگونه گفت و گو تعاملی شریک باشد.
هیچ صلحی نمی تواند بدون مشارکت گسترده و فراگیر اقشار مختلف کشور ما به پیروزی بینجامد. هر صلحی آشکارا طالب آن است که همه طرف های این جامعه را دربرگیرد. این صلح با در نظرداشت موجودیت هزاران طالب مسلح در کشور، باید از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل و کشور های همسایه تضمین گردد.
در پیوند به این نکته اتحادیه اروپا در پایان جلسه وزیران آن اتحادیه ابراز داشته که آنان از روند صلح در افغانستان حمایت کرده و ضمانت این روند را نیز اعلام می دارند.
این اتحادیه گفته است که از همه شمول بودن روند صلح و اصلاحات درنهاد های امنیتی و تضمین توافقنامه صلح حمایت نموده و در این بخش با افغانستان همکاری می کند.
اتحادیه اروپا از همکاران نزدیک افغانستان در هفده سال گذشته می باشد و صد ها تن از نیرو های شان افزون بر این که د رکنار نیرو های امنیتی و دفاعی ما در راه مبارزه با تروریزم همراه بوده اند، در تحقق صد ها پروژه زیربنایی مردم افغانستان کمک مالی کرده است.
ما نیز باور داریم که صلح در افغانستان به تضمین های معتبر جامعه جهانی و سازمان ملل ضرورت دارد. ما امیدواریم که همه طرف های در گیر جنگ افغانستان، به زودی در کنار همدیگر قرار گرفته و به این جنگ خونین پایان بدهند و در راه استقرار صلح و ثبات در خانه مشترک مان همراه شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید