جنگ پاکستان با افراط‌گرايان مذهبي شعار مضحک است

عمران‌‌خان، نخست وزير پاکستان، گفته است، در دهه‌ي هشتاد ميلادي، گروه‌هاي افراط‌گراي مذهبي براي شکست ارتش شوروي در افغانستان به‌ وجود آمده بود و اعتراف کرده که پاکستان در ايجاد و تقويت اين گروه‌ها نقش داشته است. او، تاکيد کرده است که بايد اين گروه‌ها پس از شکست شوروي از بين برده مي‌شد.
نخست‌وزير پاکستان هم‌چنان گفته است؛ تصميم گرفته که به اين گروه‌ها پس از اين در پاکستان اجازه فعاليت ندهد. سازمان استخبارات و ارتش پاکستان از اين تصميم و روي‌کرد دولت حمايت مي‌کند.
عمران‌خان اين گفته‌ها را در اسلام‌آباد با خبرنگاران بيان کرده است.
با آن‌که عمران‌خان مي‌گويد با گروه‌هاي افراطي ـ مذهبي مبارزه مي‌شود؛ اما در عمل هيچ اقدامي را انجام نداده است. هم‌اکنون صدها گروه کوچک و بزرگ تروريستي در پاکستان فعاليت دارند و اين گروه‌ها با سازمان تروريستي القاعده، گروه تروريستي داعش و جنبش اسلامي اوزبيکستان ارتباط دارند.
هزاران مدرسه‌ي مذهبي در مناطق مختلفِ پاکستان، افراط‍‌‌گرايي مذهبي را ترويج مي‌کنند. “مدرسه‌ي حقانيه” کانون پرورش افراط‌گرايي است. رهبران گروه طالبان در آن آموزش ديده و هرسال، هزاران نفر را فارغ مي‌دهد. اين مدرسه در اکوره ختک ايالات خيبرپشتونخواه فعاليت دارد و توسط دولت پاکستان تمويل مي‌شود.
بربنياد آمار‌هاي که به نشر رسيده، بيش از شش‌هزار مدرسه‌ي ديگر در مناطق مرزي اين کشور با افغانستان وجود دارد و در ترويج و تقويت افراط‌گرايي مذهبي نقش دارند.
واقعيت اين است، دولت پاکستان، شعار مي‌دهد که با گروه‌هاي تروريستي مقابله مي‌کند؛ اما در عمل خلاف آن عمل مي‌کند. بيش‌تر از گذشته گروه‌هاي افراطي مذهبي را براي مقاصد سياسي پرورش و تجهيز خواهد کرد.
سه سال پيش، دولت پاکستان عملياتي را برضد طالبان پاکستان در وزيرستان شمالي انجام داد. در آن زمان نيز رهبران پاکستان تاکيد مي‌کردند با گروه‌هاي تروريستي مبارزه قاطع مي‌کنند. اين اقدامات پاکستان، در واقع برنامه‌ي سنجيده‌شده، براي فرستادن گروه‌هاي تروريستي وابسته به داعش در افغانستان بود که در پي‌آن، هزاران خانواده به نام مهاجر در ننگرهار، هلمند و ولايت زابل از پاکستان آمدند و در اين ولايت‌ها جابه‌جا شدند. اين خانواده‌ها اعضاي گروه‌هاي تروريستيِ بودند که در پاکستان پرورش يافته بودند و پس از حمله‌ي ارتش پاکستان برضد گروه طالبان پاکستاني، در وزيرستان شمالي، به افغانستان آمدند.
بسيار خنده‌آور است که بپذيريم پاکستان در چهل سال گذشته نمي‌دانسته که افراط‌گرايي مذهبي در نهايت براي پاکستان و منطقه خطرناک است. حالا به اين نتيجه رسيده که بايد با هراس‌افگني مبارزه‌ي بنيادي کند.
واقعيت اين ‌است، نخستين گروه چهل‌نفري جهادگران افغانستان که در سال 1975 به پاکستان رفتند، پاکستان از آن‌ها حمايت کرد و براي آن‌ها امکانات فراهم کرد. زمينه فعاليت و سازمان‌دهي گروه‌هاي جهادي افغانستان را مساعد کرد. در دوره‌ي جنگ مجاهدين، سازمان استخبارات پاکستان، رهبري گروه‌هاي جهادي را به دست داشتند. نقش پاکستان در تقويت گروه اسلام‌گرايي افراطي در آن زمان نيز برجسته بود و از آن براي اهداف و مقصدهاي سياسي خود  استفاده مي‌کرد.
تنها پاکستان، اسلام‌گرايي را تقويت نکرده است. امريکا و ديگر قدرت‌هاي امپرياليستي و سرمايه‌داري، عربستان سعودي و ايران نيز در زمان جنگ سرد، گروه‌هاي مجاهدين و اسلام‌گرايي افراطي را تقويت کردند. القاعده؛ پروژه‌اي براي مقابله با اتحاد جماهير شوروي بود.
جنرال “مارک ادکين” مسوول بخش افغانستانِ سازمان استخبارات پاکستان که کتاب “تلک خرس” را نوشته است، نقش امريکا، عربستان سعودي و ديگر قدرت‌هاي ضد شوروي را با جزئيات در تقويت اسلام‌گرايي بيان کرده است.
سازمان استخبارات پاکستان از افراط‌گرايي مذهبي براي منافع و اهداف سياسي خود استفاده مي‌کند. در دوره‌ي جنگ مجاهدين به دستور فرماندهان اين سازمان، نيروهاي مجاهدين تمامي تاسيسات زيربنايي افغانستان را نابود کردند. “کابل بايد بسوزد”، طرح جنرال اختر رييس اين سازمان بود و اين طرح به صورت وحشت‌ناک در نتيجه‌ي مذهب‌گرايي مجاهدين وجنگ‌هاي قومي در دهه‌ي نود ميلادي در افغانستان عملي شد.
گروه طالبان برنامه‌ي ديگر پاکستان بود و پس از سقوط حاکميت آن‌ها اين کشور باهمان شيوه از طالبان استفاده کرد که از گروه‌هاي مجاهدين استفاده مي‌کرد. شيوه‌ي جنگي طالبان مانندِ مجاهدين در دهه‌ي هشتاد ميلادي بود. اين گروه با پيشرفت افغانستان مخالف است. مکتب، دانشگاه، سرک و هرچه در اين هجده سال گذشته ساخته شده از ديد طالبان بايد ويران شود و همين کار را در هجده سال گذشته انجام دادند. حالا که طالبان قدرت‌مند شده؛ امريکا نيز مي‌خواهد اين گروه را تحت نام پروژه‌ي “صلح” شامل دولت در افغانستان کند. پاکستان شعار مي‌دهد که پس از اين بايد گروه‌هاي تروريستي را نابود کند و با بقاياي آن‌ها مبارزه مي کند. ترديدي نيست که گروه‌هاي افراطي- مذهبي براي پاکستان خطر جدي است. اقداماتي براي کنترل اين گروه ها در داخل پاکستان انجام خواهد شد.
هزاران مرکز تروريستي که در سه دهه‌ي گذشته در پاکستان ساخته شده و هزاران تروريست خارجي در آن کشور فعاليت دارند، دولت پاکستان مي‌خواهد آن‌ها را تحت نام جنگ با افراط‌گرايان از پاکستان بيرون کند. در آن صورت اين گروه‌ها تحت نام مهاجر يا طالبان به افغانستان فرستاده خواهند شد.

بشير ياوري

اشتراک گذاری:

نظر بدهید