بزرگ‌ترين انتخابات در هند، رسوا ترين انتخابات در افغانستان

انتخابات پارلماني که به تاريخ هاي 28 و 29 ماه ميزان 1397 در افغانستان برگزار و با گذشت شش ماه که از آن انتخابات تاکنون نتايج نهايي آن به صورت کلي اعلام نشده است از رسوا ترين انتخابات شايد در سطح جهان باشد که پاي مسوولان کميسيون‌هاي انتخاباتي را به دليل تقلب گسترده و سازمان يافته به نهادهاي عدلي و قضايي کشاند فکر نمي‌کنم مسوولان يا به عباره ديگر کميشنران پيشين تا زنده اند بتوانند اين لکه‌ي ننگ را از دامان خود پاک کنند جنايت انجام شده را نبايد کوچک پنداشت اين‌ها به باور مردم و پروسه دموکراسي جفا کردند؛ اين آقايان آشکار و پنهان خوردند، بردند تا به دام افتادند. باور ندارم مجازات سنگين را که اين عالي جنابان مستحق آن اند محاکم فيصله نمايد، اما قضاوت بر محکوميت آن‌ها از طرف ملت
دايم العمر خواهد بود.
اما در مورد برگزاري انتخابات پارلماني در هند: هفدهمين دوره انتخابات بزرگ پارلماني در حالي برگزار مي‌شود که طي پنج سال گذشته «نارندرا مودي» يکي از شخصيت‌هاي سياسي و يک ناسيوناليست شناخته شده به حيث نخست وزير در آن کشور ايفاي وظيفه مي‌نمايد «نارندرا مودي» يک سياستمدار عوام پسند و رويکردهاي ملي گرايانه به نفع هندوها دارد. انتخابات پارلماني هند که از روز پنجشنبه گذشته آغاز گرديده تا کنون ادامه دارد.
انتخابات پارلماني در هند هر پنج سال يک مرتبه به خاطر انتخاب مجامع قانون‌گذاري دولتي برگزار مي‌شود، مگر اين که يک وضعيت اضطراري به‌وجود بيايد و زمينه انتخابات آماده نباشد.
سن شرکت در انتخابات هند 18 سال است سيستم انتخاباتي در هند از نوع فردي است به اين معني که برنده مطلق، نامزدي‌ است که بيشترين شمار آرا را در حوزه راي‌گيري به دست آورد حتا اگر لزومن به اکثريت دست پيدا نکند.
سيستم راي گيري در هند: با در نظرداشت تقسيم اوقات ترتيب شده اين انتخابات به مدت شش هفته و در هفت مرحله تا تاريخ نوزدهم ماه مي ادامه مي‌يابد در حدود 900 ميليون نفر که واجد شرايط راي دهي اند به پاي صندوق راي مي‌روند. اين رقم نزديک به مجموع جمعيت تمام کشورهاي اروپايي و برازيل است. شمار واجدان شرکت در انتخابات هند نسبت به سال 2014، ده درصد افزايش يافته از مجموع اين 900 ميليون نفر واجدان شرايط راي دهي حدود 432 ميليون نفر را زنان تشکيل مي‌دهند گرچه تعداد نامزدان زن به خاطر راه يافتن در کرسي پارلمان از هفت درصد بالا تر نيستند. از سوي ديگر از جمله راي دهنده گان 15 ميليون آن‌ها را جواناني تشکيل مي‌دهد که بين سنين 18 الي 19 ساله اند. مراکز راي دهي تقريبان به يک ميليون محل مي‌رسد تعداد اعضاي مجلس« لوک سبها » يا مجلس سفلي 543 نفر گفته شده است و نتايج نهايي به تاريخ 23 ماه مي اعلام مي‌شود.
کميسيون انتخابات مکلف است آراي اين 900 ميليون راي دهنده‌گان را طي چهار روز شمارش و تکميل نمايد. فاصله محلات راي دهي از محلات مسکوني خيلي دور نيست هيچ راي دهنده اي فاصله راه اش تا مرکز راي دهي از دو کيلو متر زيادتر نيست بيش از 11 ميليون مقام رسمي دولت هند يا با پاي پياده يا از طريق وسايط نقليه شخصي نه دولتي به روز معين خود را به حوزه‌هاي راي گيري مي‌رسانند. هيچ کس در روز انتخابات به‌شمول نخست وزير حق استفاده از امکانات دولتي را ندارد از طرف ديگر بسياري از حوزه‌هاي راي گيري هند در مناطق دورافتاده واقع شده اند. بيش از 80 هزار حوزه راي گيري حتا تحت پوشش شبکه تيلفون همراه قرار ندارند. نزديک به 20 هزار حوزه انتخاباتي در مناطق جنگلي يا نيمه جنگلي واقع شده اند.
در تمامي مراکز راي گيري ماشين هاي الکترونيکي راي دهي وجود دارد و کل فرآيند انتخابات زيرنظر کميسيون انتخابات هند برگزار مي‌شود و هيچ کس حق مداخله در امور انتخابات را ندارد. به باور آگاهان انتخابات هند گرانترين نظام راي گيري است مصارف برگزاري انتخابات قبلي که در سال 2014 برگزار شده بود نزديک به 39 ميليارد کلدار هندي که معادل بود با 552 ميليون دالر امريکايي است از سوي ديگر کشور هند داراي دو مجلس بوده انتخابات موجود هفدهمين دوره انتخابات «لوک سبها» همان مجلس عوام يا مجلس قانون‌گذاري هند است که پس از استقلال هند برگزار گرديده در حقيقت هندوستان داراي دو پارلمان يا دو مجلس است. «لوک‌ سبها» يا همان مجلس عوام که545 نماينده دارد و530 نفر با راي مستقيم شهروندان هندوستان و 13 نفر از 7 ايالات انتخاب و به مجلس عوام راه پيدا مي‌کنند. هم‌چنان 2 نفر را نيز رييس‌جمهور از ميان بريتانيايي‌هاي هندي‌تبار انتصاب مي‌نمايد. معرفي و رسميت نخست‌وزير نيز از طريق حزب حاکم يا ايتلاف احزاب در مجلس عوام (لوک‌بسما) صورت مي‌گيرد.
رهبر «لوک سبها» رهبر مجلس نماينده‌گان هند است، در قانون هند ‌طوري گفته شده کسي مي‌تواند که به حيث نخست وزير انتخاب گردد که عضويت مجلس «لوک سبها» را داشته باشد، اما اگر نخست‌وزير عضو مجلس نماينده‌گان نباشد، مي‌تواند وزير ديگري را به عنوان رهبر مجلس نماينده‌گان لوک سبها معرفي کند.
مجلس ديگر هند با نام «راجياسابا» يا همان مجلس سنا است که شامل 250 نفر بوده از جمله 12 تن از آنها را رييس‌جمهور انتصاب مي‌نمايد و متباقي را نماينده‌گان مجالس ايالتي انتخاب مي‌کنند. رياست مجلس بطور معمول به عهده معاون رييس جمهور است.
چرا انتخابات موجود در هند مهم است: اين انتخابات بزرگ پارلماني در حالي برگزار مي‌شود که طي پنج سال گذشته «نارندرا مودي» نخست وزير ناسيوناليست اين کشور که برخي او را به اتخاذ سياست‌هاي عوام پسند و رويکردهاي ملي گرايانه به نفع هندوها و عليه مسلمانان متهم مي‌کنند قدرت را در دست دارد. با وجود ‌انتقادهاي که به نحوه سياست ورزي « نارندرا مودي » نخست وزير آن کشور وجود دارد با آن هم او، از مهم‌ترين چهره‌هاي سياسي هند به شمار مي‌رود و طرف‌داران زيادي نيز دارد.با اعلان نتايج روشن خواهد شد که آيا مردم هند به ريشه دواندن ناسيوناليسم هندو در جامعه اي چند قطبي رضايت خواهند داد و يا جايگزيني مناسب تر براي اين رويکرد پيدا خواهند کرد. ترکيب سياسي کرسي‌هاي «لوک سبها» در واقع تعيين کننده رويکرد و راهبرد دستگاه اجرايي نظام پارلمان محور هند است.
نخست وزير موجود هند آقاي نارندرا مودي گرچه گفته مي‌شود از محبوبيت خوبي برخوردار است با آن هم او، نتوانسته آرزو هاي مردمش را از نگاه اقتصادي بر آورده سازد.
آقاي مودي 68 سال عمر دارد مربوط به حزب «بهاراتيا جاناتا پارتي » است وي و حاميانش باور دارند که يکبار ديگر چوکي نخست وزيري هند را از طريق آراي مردم از آن خود خواهد کرد. از سوي ديگر حزب کنگره ملي هند، بزرگ‌ترين حزب سياسي هند به رهبري راهول گاندي و هم‌چنان حزب جاناتادال (حزب خلق) و شمار زيادي از احزاب قدرتمند منطقه‌يي از جمله رقباي جريان سياسي تحت رهبري نخست وزير در انتخابات پارلماني هند هستند.
راهول گاندي، عضو خاندان نهرو-گاندي، فرزند سونيا گاندي است؛ خانداني که سال‌هاي سال قدرت را در هند در دست داشته اند و نسب آن‌ها به جواهر لعل نهرو و ميرمن اينديرا گاندي (نهرو) و همسرش فيروز گاندي، روزنامه‌نگار و فعال سياسي پارسي، مي‌رسد. اين خاندان از زمان استقلال هند از بريتانيا در سال 1947 سال‌هاي زيادي بر سياست هندوستان تسلط داشته اند. سه تن از اين خاندان يعني راجيو گاندي پدر پريانکا، اينديرا گاندي مادرکلان و جواهر لعل نهرو جد او، نخست وزير هند بوده اند و حال حزب کنگره هند مهم‌ترين رقيب حزب حاکم تحت رهبري نارندرا مودي نخست وزير به شمار مي‌رود.
راهول گاندي، رهبر حزب کنگره و مهم ترين حزب مخالف، دولت را متهم کرده که نتوانسته وعده هايش را در زمينه رشد اقتصادي و ايجاد شغل عملي کند. از سوي ديگر انتخابات تازه هند در حالي انجام مي‌شود که کشمير هند هفته‌هايي پرتنش و مرگ‌بار را پشت سر گذاشته‌است؛ اعتراضات و درگيري‌ها در آن و حمله مرگ‌بار به پوليس هند و در نهايت افزايش تنش‌ها ميان دهلي نو و اسلام‌آباد به وضعيت بحراني در آن دامن زده‌است.
در شرق هند، تمهيدات امنيتي بالا است. برخي ديگر مناطق هند نيز، از جمله در مناطقي که شبه‌نظاميان مائوئيست در آن فعال هستند، معمولن در شرايط امنيتي ويژه‌اي به‌سر مي‌برند.
از سوي ديگر در آستانه انتخابات پارلماني هند؛ محدوديت رفت و آمد موترها از کشمير برقرار شده است. به باور من« نارندرا مودي» يکبار ديگر برنده انتخابات خواهد شد، اما و هر دو مجلس آن کشور به کار آغاز خواهند نمود، اما نتايج شرم آور انتخابات افغانستان معلوم نخواهد شد شرم باد به مسوولان و برگزار کننده‌گان انتخابات پارلماني 28 و 29 ميزان در افغانستان گندي را که اين مسوولين از خود به ميراث گذاشته اند لکه ننگ و يک روي سياهي تاريخي بيش نيست .

احمد سعيدي

اشتراک گذاری:

نظر بدهید