سیگار: برنامه‌هاي مشترک امريکا و افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده است

اداره بازرس ويژه امريکا براي بازسازي افغانستان، «سيگار»، به تازه‌گي از افزايش کشت خشخاش در افغانستان ابراز نگراني کرده و گفته است که برنامه‌هاي مشترک دولت امريکا و حکومت افغانستان در زمينه کاهش کشت خشخاش مؤثر نبوده است.
جان سوپکو بازرس ويژه امريکا در امور بازسازي افغانستان در نشست کميته امنيت ملي کانگرس امريکا گفته است که برنامه‌هاي محو مزارع خشخاش هيچ گونه کاهشي در زمينه کشت خشخاش و ميزان توليد ترياک به وجود نياورده است.
آقاي جان سوپکو گفته است:«اگر واقعيت بگويم، هيچ يک از برنامه‌هاي ما در بخش مبارزه عليه مواد مخدر در افغانستان مؤثر نبوده ‌است. در ده سالي که ما برنامه‌هاي محو مزارع خشخاش را به پيش برديم، توانستيم تنها پنج درصد خشخاش کشت شده در افغانستان را محو کنيم.»
او، هم‌چنان به اعضاي کانگرس امريکا گفته است که از آغاز برنامه مبارزه عليه مواد مخدر در افغانستان، 9 ميليارد دالر در زمينه تطبيق اين برنامه‌ها به مصرف رسيده است.
در همين حال، شماري از کارشناسان مبارزه با مواد مخدر مي‌گويند، کشت کوکنار در افغانستان از 130 هزار هکتار زمين به 308 هزار هکتار زمين رسيده است که اين امر، افزايش چند درصدي کشت کوکنار در افغانستان را نشان مي‌دهد.
سيدمهدي کاظمي کارشناس مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاري «جمهور» گفته است: «افزايش کشت خشاش بيان‌گر اين موضوع است که برنامه‌هاي دولت موفق نبوده است. ده سال پيش، در ده ولايت افغانستان خشخاش کشت مي‌شد، اما در سال‌هاي اخير به 20 ولايت کشت صورت مي‌گيرد، به اين معني که ده ولايت افغانستان به کشت کوکنار روي آورده است.»
آقاي کاظمي افزود که معيشت بديل براي کشاورزان يکي از برنامه‌هاي دولت بود که به گونه مشترک با کشورهاي همسايه روي دست گرفته شد، اما تطبيق اين برنامه مؤثريت لازم را به وجود نياورد. او همچنان علاوه کرد:«بحث اين است که دهاقين کوکنار کشت مي‌کنند و قاچاق‌بران پول ترياک را سه الي چهار سال قبل به دهاقين پرداخت مي‌کنند.»
او، از سرمايه‌گذاري قاچاق‌بران مواد مخدر بالاي دهاقين افغانستان سخن گفت که مافياي مواد مخدر با پرداخت پول چهار سال پيش، کشاورزان از آن‌ها بدهکار مي‌شوند و اين امر سبب مي‌شود که آن‌ها (دهاقين) همه ساله کوکنار کشت کنند و تمامي خريد و فروش ترياک، بالاي زمين‌هاي دهاقين انجام مي‌شود.
پيش از تشکيل حکومت وحدت ملي، قطعه 250 نفري از نيروهاي پوليس در چارچوب معينيت مبارزه با مواد مخدر فقط در راستاي محو کشت کوکنار فعاليت مي‌نمود و ساحاتي که کشت صورت مي‌گرفت، عمليات‌هاي گسترده اي براي تخريب مزارع کوکنار انجام مي‌دادند، اما با روي کار آمدن حکومت وحدت ملي، اين قطعه با تمام تجهيزات آن لغو و به وزارت امور داخله مدغم شده است.
هرچند، مبارزه با موادمخدر يکي از برنامه‌هاي وزارت امور داخله است، اما براساس اظهارات کارشناسان مبارزه با موادمخدر، در حال حاضر محو کشت کنار در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید