اداره هوانوردي ملکي: مسدود شدن حريم هوايي کشور به روي پروازهاي پاکستان زير بررسي است

اداره هوانوردي ملکي اعلام کرده است که در صورت مسدود ماندن حريم هوايي پاکستان به روي پروازهاي افغانستان، حکومت افغانستان مسأله واکنش متقابل را بررسي خواهد کرد.
محمد قاسم وفايي‌زاده، رييس اداره هوانوردي ملکي روز يکشنبه (25 حمل) در برنامه «حسابدهي دولت به ملت»، گفت که مسدود شدن حريم هوايي کشور به روي پروازهاي پاکستان زير بررسي است.
آقاي وفايي‌زاده گفت که از 28 فبروري به اين سو در پي تيره‌گي روابط بين اسلام‌آباد و دهلي‌نو، تمام پروازهاي عبوري از حريم هوايي پاکستان منع شده و اين وضعيت قرار است تا 24 اپريل ادامه يابد.
او، گفت که مسدود شدن حريم هوايي پاکستان بر روي پروازهاي عبوري ترافيک هوايي را در منطقه دچار آسيب کرده و بالغ بر 12 ميليون دالر امريکايي به عوايد دولت افغانستان نيز خسارت وارد کرده است.
به گفته او، پروازهاي افغانستان به هند از حريم هوايي ايران که زمان و هزينه بيشتري را دربر مي‌گيرد تاکنون صورت گرفته و فعلن روي گشايش مسير بديل از حريم هوايي چين به دهلي نو نيز تلاش مي‌شود.
آقاي وفايي‌زاده اظهار داشت که مذاکرات با اداره هوانوردي ملکي پاکستان به دليل کنترل ترافيک هوايي اين کشور از سوي ارتش، تاکنون نتيجه بخش نبوده و پروازهاي افغانستان از حريم هوايي اين کشور حتا پس از 24 اپريل که گفته مي‌شود اسلام‌آباد به پروازهاي عبوري اجازه خواهد داد، با وضعيت مبهمي روبرو است.
او، تاکيد کرد که پس از24 اپريل، اگر پاکستان حريم فضايي خود را به پروازهاي عبوري ساير کشورها باز کند اما به پروازهاي عبوري افغانستان اجازه ندهد، حريم هوايي کشور به روي پروازهاي پاکستان مسدود خواهد شد.
رييس اداره هوانوردي ملکي همچنان با اشاره به مسأله کنترل حريم فضايي کشور گفت که تجهيزات تخنيکي براي کنترل راداري حريم فضايي کشور به صورت کامل آماده شده و فضاي کشور هم اکنون زير کنترول کامل اين اداره است.
او، اين مسأله را داراي اهميت اساسي خوانده تاکيد کرد که زمينه نزديک شدن مسيرهاي پرواز و ايجاد مسيرهاي جديد ترافيک هوايي در اين اداره مساعد شده که باعث افزايش عوايد دولت خواهد شد.
آقاي وفايي‌زاده با اشاره به روند معياري سازي ترانسپورت هوايي در کشور اظهار داشت که برنامه ايجاد دو ميدان هوايي در لوگر و ننگرهار، توسعه ميدان هوايي هرات و ايجاد ترمينل‌هاي معياري در ميدان‌هاي هوايي روي دست است.
او، هم‌چنان گفت که اداره هوانوردي در تلاش کسب عضويت سازمان بين‌المللي هوانوردي، پس از گذشتن از برنامه تفتيش اين سازمان تا سال 2020 است که ترانسپورت هوايي کشور را از فهرست سياه اتحاديه اروپا و ساير کشورها بيرون خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید