داکترعبدالله جرگه مشورتي صلح را تحريم کرد

داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت وحدت ملي و رييس تيم انتخاباتي ثبات و همگرايي جرگه مشورتي صلح را تحريم کرد.
تيم ثبات و همگرايي روز يکشنبه (25 حمل) با نشر خبرنامه‌يي گفته است که در روند برگزاري لويه جرگه مشورتي، با اين تيم هيچ مشورتي نشده است.
در خبرنامه آمده است: «ما در تيم ثبات و همگرايي، نه در سطح احزاب و شخصيت‌هاي شامل اين تيم و نه در سطح حکومت، تا اين مرحله طرف مشورت براي برگزاري چنين نشستي (جرگه مشورتي صلح) نبوده‌ايم و در عين حال، دلايل مقنعي براي اين نشست نيز سراغ نداريم.»
خبرنامه اين تيم افزوده که لويه جرگه پيش‌بيني شده در قانون اساسي مرجع عالي تصميم‌گيري و ساير جرگه‌هاي مشورتي، راهکار مؤثر براي گرفتن ديدگاه‌هاي مردم مي‌باشد.
بر اساس خبرنامه: «تيم ثبات و همگرايي به رهبري داکتر عبدالله عبدالله اعلام مي‌نمايد که در نشست زير نام «جرگه مشورتي صلح» اشتراک نخواهد کرد و اين نشست را ممد به حل مشکلات موجود در افغانستان نمي‌داند.»
هرچند خبرنامه افزود، تيم ثبات و همگرايي با درک اهميت اين مسأله در مسايل مهم افغانستان به مشورت باورمند است و آن را به همه طرف‌هاي تصميم‌گير و سياسي در مراحل مختلف توصيه کرده است.
پيش از اين، تيم صلح و اعتدال نيز به روز يک‌شنبه (18 حمل) با نشر خبرنامه‌يي گفته بود، با آن که جرگه‌هاي مشورتي يکي از راه حل‌هاي مؤثر براي مشکلات افغانستان بوده؛ اما
جرگه‌ اي که حکومت قصد برگزاري آن را دارد «به جاي اين‌که مشورتي باشد؛ بيشتر سفارشي است از جانب حکومت.»
تيم صلح و اعتدال نيز گفته بود که هيچ‌گونه مشورتي با جريان‌هاي مطرح سياسي، ملي و مردمي در رابطه به برگزاري چنين جرگه، صورت نگرفته است.
اين تيم افزوده است: «تيم انتخاباتي صلح و اعتدال که متشکل از جريان‌هاي مقتدر سياسي، ملي و مردمي افغانستان است باتوجه به پيشرفت‌هاي بي‌سابقه و علاق‌مندي مردم، سياسيون و طرف هاي ذي‌دخل به تحقق صلح؛ برگزاري همچو جرگه را در اين مقطع زماني مبهم دانسته از حکومت مي‌خواهد با تمام احزاب و جريان‌هاي سياسي ملي مشورت نموده (در زمينه) تصميم اتخاذ نمايد.»
يم صلح و اعتدال با اظهار نگراني از روند برگزاري جرگه مشورتي صلح گفته که اين تيم با مشوره‌ي طرف‌هاي ذي‌دخل ملي در اسرع وقت موضع نهايي خود را در مورد اعلام خواهد کرد.
تاهنوز ارگ رياست جمهوري و کميسيون برگزاري جرگه مشورتي در اين مورد چيزي نگفته‌اند.
براساس تاريخ از پيش تعيين شده قرار است جرگه مشورتي صلح از نهم تا يازدهم ماه ثور امسال برگزار شود.
کميسيون برگزاري لويه جرگه هم به رياست عمر داوودزي رييس دبيرخانه شوراي صلح، ايجاد شده است.
آقاي داوودزي روز گذشته گفت که آماده‌گي‌هاي کامل براي تدوير جرگه مشورتي صلح روي دست گرفته شده است.
به گفته او، حدود 3 هزار نفر در اين جرگه دعوت خواهند شد. اعضاي شوراهاي ولايتي، مجلس سنا و آن تعداد از اعضاي مجلس نماينده‌گان که در انتخابات پارلماني اخير برنده اعلام شده‌اند، شامل اعضاي اين جرگه خواهند بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید