کار پروژه خط آهن بلخ – هرات به زودي آغاز مي‌شود

اداره خط آهن کشور اعلام کرده است که پروژه بزرگِ امتداد خط آهن بلخ – هرات که شمال و جنوب غرب افغانستان را با هم وصل مي‌کند به زودي آغاز خواهد شد.
محمد يما شمس، رييس اداره خط آهن روز يکشنبه (25 حمل) در برنامه حسابدهي حکومت به ملت از آغاز زودهنگام پروژه امتداد خط آهن بين ولايت‌هاي بلخ وهرات خبر داد.
آقاي شمس گفت که اين پروژه بزرگ خط آهن که از طريق ولايت‌هاي بلخ و هرات، شمال و جنوب غرب افغانستان را با هم وصل مي‌کند به زودي آغاز خواهد شد.
او، افزود که اين پروژه بزرگ زيربنايي دست‌کم 2.6 ميليارد دالر امريکايي هزينه در برداشته و از سوي چند کشور آسيايي، بانک انکشاف آسيايي و بانک جهاني تمويل خواهد شد.
به گفته آقاي اوزبيکستان تعهد کرده که 500 ميليون دالر در اين پروژه سرمايه‌گذاري مي‌کند، تأمين امنيت و اختصاص زمين در اين پروژه سهم افغانستان خواهد بود و به تدريج يک بانک سرمايه‌گذاري که کشورهاي ذي‌نفع در آن عضويت خواهند داشت براي تکميل اين پروژه بزرگ خط آهن ايجاد خواهد شد.
آقاي شمس تطبيق اين پروژه بزرگ خط آهن را بخشي از پلان توسعه شبکه خط آهن که به گفته او در چارچوب يک برنامه منطقه‌اي انکشاف خط آهن از سوي دولت روي دست گرفته شده عنوان کرد.
به بيان او، مسيرهاي بعدي اين شبکه که به منظور اتصال منطقه‌اي توسعه خواهد يافت، ولايت‌هاي بلخ را به جلال آباد و هرات را به قندهار و کابل وصل کرده و همچنان به شبکه‌هاي خط آهن آسياي مرکزي و جنوب آسيا وصل خواهد شد.
او، پروژه امتداد خط آهن بلخ به جلال آباد را نيز در اولويت دولت خوانده تاکيد کرد که رايزني براي جلب سرمايه‌گذاري در اين پروژه نيز با کشورهاي مختلف ادامه دارد.
او، هم‌چنان با اشاره به عوايد اين نهاد در جريان سال 1397 خورشيدي اظهار داشت که دست‌کم 3.1 ميليون تن محصولات تجاري از سه مجراي مختلف خط آهن شامل بندرهاي حيرتان، آقينه و تورغوندي در جريان اين سال انتقال يافته که بالغ بر31 ميليارد دالر براي دولت عايد داشته است.
رييس اداره خط آهن، خطوط آهن افغانستان را در جريان سال گذشته پر استفاده توصيف کرده گفت که روزانه به شکل ميانگين سه نوبت انتقالات محصولات تجاري در سه مسير مختلف خط آهن کشور بين افغانستان، آسياي ميانه، ايران، چين و روسيه صورت گرفته است.
امتداد شبکه خط آهن بخش از پلان اتصال منطقه‌اي محسوب مي‌شود که به منظور بيرون رفت از تنگناي ترانزيتي پاکستان از سوي حکومت روي دست گرفته شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید