آرامش به بلخ بازگشت، اقتدارگرايي شکست‌ خورد

محمداجمل فايز به عنوان سرپرست جديد فرماندهي پوليس ولايت بلخ تعيين شد. آقاي فايز به جاي عبدالرقيب مبارز به مقام فرماندهي پوليس اين ولايت منصوب گرديد.
حدود يک‌ماه پيش رياست جمهوري، جنرال عبدالرقيب مبارز را به عنوان فرمانده جديد پوليس اين ولايت معرفي کرد؛ امري که مخالفت عطامحمد نور؛ والي پيشين اين ولايت را به همراه داشت. آقاي نور اين اقدام حکومت را «توطئه براي برهم زدن آرامش مردم مزار شريف» خواند.
او، هم‌چنان اين تقرري را برخلاف توافقنامه ميان خودش و ارگ خواند و با آن مخالفت کرد.
پس از آن تنش‌ها ميان آقاي نور و ارگ رياست جمهوري بالا گرفت. رفتن آقاي مبارز به مزار شريف و به مقر فرماندهي با درگيري همراه بود.
محمد اجمل فايز در مراسم معرفي‌ به عنوان سرپرست جديد فرماندهي پوليس بلخ گفت که به «هر دُهلي نخواهد رقصيد و در برابر زورگويان که بلخ را بستري امن براي خود يافته‌اند» با قاطعيت مبارزه مي‌کند.
تغيير فرماندهي پوليس بلخ که برخلاف تعهد طرفين ميان عطامحمد نور؛ والي پيشين بلخ و اشرف غني در ارگ رياست جمهوري، به وجود آمده بود، از لوازم واقعي بازگشت آرامش به تنش پنهان در زير پوست امنيت شهر مزار شريف و سراسر ولايت مهم و استراتيژيک بلخ محسوب مي‌شد.
آقاي غني سرانجام پس از چهار سال اقتدارگرايي و قانون شکني و هنجارگريزي و نقض مکرر تعهدات مستند و مکتوب اش با مخالفان و منتقدان سياسي اش، سرانجام بايد در جايي متوقف مي‌شد تا ياد بگيرد که عهدشکني، هزينه دارد و او حتا اگر بخواهد نمي‌تواند همه مسايل را با زورگويي و ديکتاتورمآبي و توسل به خشونت، حل و فصل کند.
رويداد اخير بلخ که ارگ را مجبور کرد در عرض کمتر از يک‌ماه، دو بار فرمانده پوليس آن ولايت را تغيير دهد، تا به خواست مردم و جريان هاي قدرتمند سياسي، تمکين کند، درس خوبي براي اشرف غني مي دهد که در آستانه ورود حکومت به روند شکننده و آسيب پذير صلح با طالبان، يکبار ديگر رفتارهاي عهدشکنانه پيشين اش را تکرار نکند؛ زيرا اين بار، پيامدهاي اين امر تنها به خود او، محدود نخواهد ماند؛ بلکه دامنه تبعات آن، سرنوشت سراسر کشور را در بر خواهد گرفت.
رويداد بلخ در عين حال، اين پيام مهم را مستقيمن به ارگ مخابره کرد که با قدرت مردم نمي توان مقابله کرد. در بلخ مردم اجازه ندادند که آرامش و امنيت مثال زدني آن ولايت که در سايه 15 سال مديريت مدبرانه عطامحمد نور، فراهم شده است، دست‌خوش جولان‌هاي قوم گرايانه و قبيله سالارانه ارگ رياست جمهوري و توطيه چيني‌ها و دسيسه سازي‌هاي عوامل امنيتي اشرف غني شود.
با انتصاب فرمانده جديد پوليس بلخ، اين اطمينان و آرامش يک‌بار ديگر به مزار شريف بازگشت و اين واقعيت، مسجل شد که باوجود برنامه‌هاي فتنه انگيزانه کابل براي برهم زدن امنيت شمال که کانون اصلي و نقطه مرکزي آن، مزار شريف است، مردم خود بر سرنوشت خود مسلط اند و براي آينده شان تصميم مي‌گيرند.
انتظار مي رود اين رويداد که تنبيهي تحقيرآميز براي آقاي غني و تيم قومي و امنيتي او بود، زمينه را براي تعديل و توقف رفتارهاي قبيله سالارانه او و همفکرانش در ساير زمينه ها هم فراهم کند تا در آستانه صلح با طالبان، يک اجماع فراگير و واقعي سياسي و قومي در اين خصوص، شکل گيرد.
افزون بر اين، عقب نشيني ارگ از موضع خود در دست‌برد به مفاد توافق امضا شده با عطامحمد نور، يک‌بار ديگر اين واقعيت غيرقابل انکار و کتمان را به اثبات رساند که باوجود نفرت و انزجار آشکاري که آقاي غني از انتقاد و مخالفت و مبارزه سياسي ديگران دارد، در دموکراسي‌هاي بالغ و مدرن، اين رويداد، امري محتوم و غير قابل حذف و مهار است. او، نمي‌تواند قدرت و نيروي مخالفان سياسي اش را ناديده بگيرد و بر محبوبيت، نفوذ، اقتدار و جايگاه بلند اجتماعي و سياسي شان در ميان مردم با توسل به زور، عهدشکني، هنجارگريزي و شکستن مستمر تعهدات خود، لگام بزند. بنابراين، او، بايد ياد بگيرد که در روند صلح با طالبان، بازهم مرتکب تکرار اشتباه بلخ نشود تا مجبور شود با حقارت، هزينه‌هاي سنگين آن را بپردازد.
عبدالمتين فرهمند – جمهور

اشتراک گذاری:

نظر بدهید