تحريم جرگه صلح از سوي اکثر نامزدان رياست جمهوري؛ آقاي غني به بهانه جرگه کمپاين انتخاباتي مي‌کند!

نزديک به اکثريت نامزدان انتخابات آينده رياست جمهوري به جز از تيم دولت‌ساز به رهبري رييس جمهور غني، شرکت در لويه جرگه مشورتي صلح را تحريم کردند.
تيم‌هاي انتخاباتي، صلح و اعتدال به رهبري حنيف اتمر، ثبات و همگرايي به رهبري داکتر عبدالله، وفاق ملي به رهبري احمدولي مسعود و شماري از نامزدان ديگر از جمله رحمت الله نبيل، نورالحق علومي، فرامز تمنا و عبداللطيف پدرام لويه جرگه مشورتي صلح را بي‌فايده خوانده‌اند.
تيم صلح و اعتدال روز دوشنبه (26 حمل) گفته است که روند کنوني زير نام جرگه مشورتي صلح را رد نموده و آن را چيزي جز وقت تلفي از جانب حكومت در روند صلح و تلاشي براي كمپاين غير قانوني انتخاباتي نمي‌داند.
در خبرنامه اين تيم آمده است: «ما اعلام مي‌داريم كه هيچ كسي به نماينده‌گي از تيم صلح و اعتدال و يا احزاب و جريان‌هاي عضو آن در اين لويه جرگه سفارشي اشتراك نخواهد كرد.»
تيم ثبات و همگرايي نيز روز يکشنبه (25 حمل) با نشر اخبرنامه‌اي گفت که در روند برگزاري لويه جرگه مشورتي هيچ مشورتي با اين تيم نشده است.
براساس خبرنامه: «تيم ثبات و همگرايي به رهبري داکتر عبدالله عبدالله اعلام مي‌نمايد که در نشست زير نام «جرگه مشورتي صلح» اشتراک نخواهد کرد و اين نشست را ممد به حل مشکلات موجود در افغانستان نمي‌داند.»
احمد ولي مسعود ديگر نامزد انتخابات نيز با اشاره به ايجاد شوراي مصالحه نيز گفت که شوراي عالي مصالحه متوازن است؟ برنامه دارند؟ هيأت که مي فرستند متوازن است؟ تصميم گرفته مي‌تواند؟ کدام مرجع مسوول اين هيأت را ساخته است.
او، تاکيد کرد که اين چيزها بايد معلوم شود؛ اينجا مردم مقاومت کرده، ولي امروز چه کساني است که تصميم مي گيرند.
به گفته او، نامزدان انتخابات رياست جمهوري آماده اند که تغييرات کلي بايد هم در روند انتخابات و هم در روند صلح ايجاد شود.
از سويي هم، نورالحق علومي ديگر نامزد انتخابات آينده رياست جمهوري نيز گفت که لويه جرگه مشورتي يک نيرنگ سياسي است و نمي‌تواند حلال مشکلات در کشور باشد.
رحمت الله نبيل ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري نيز لويه جرگه مشورتي را تحريم کرده است.
تيم انتخاباتي امنيت و عدالت به رهبري آقاي نبيل با نشر خبرنامه‌اي گفته است که بدون ترديد صلح يکي از نيازهاي مردم تلقي مي‌شود؛ اما زير نام مشورت براي صلح، سوء استفاده از نهاد‌هاي با اعتبار ملي، چون جرگه به بهانه نظر خواهي توسط تيم حاکم، اقداميست ناصواب، غير مؤثر و فاقد مشروعيت حقوقي و سياسي است.
اين تيم افزوده است: «روي اين ملحوظ با درک عميق از وضعيت سياسي و ابهامات و پرسش هاي بسيار جدي درباره اهداف جرگه ياد شده و مؤثريت آن در ا‌وضاع کنوني و نحوه انتصاب و فراخوان اعضاي آن بايسته مي‌دانيم تا در اين جرگه شرکت نکنيم.»
عبدال‌لطيف پدرام ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري نيز گفته است که صلح و جنگ مسأله ي مربوط به مردم افغانستان/خراسان است. به جاي لويه جرگه‌هاي انتصابي و زمان زده بايد مردم تصميم بگيرند. چون تصاميم لويه جرگه ها پيشاپيش معلوم است.
آقاي پدرام افزوده است که مسايل مهمي مثل صلح و ساختار دولت بعدي بايد به رفراندوم يا نظرسنجي عمومي واگذار شود.فقط بايد مردم مستقيم مشارکت کنند. اين فراتر از صلاحيت پارلمان و صلاحيت لويه جرگه‌ها است.
فرامز تمنا ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري نيز اعلام کرده که تيم تدبير و توسعه رسالت ملي و اسلامي خويش مي‌داند تا از تمامي ملت شريف افغانستان، به خصوص استادان، دانش‌جويان، بانوان، جامعه مدني، جوانان و ساير هواداران خويش بخواهد که اجازه ندهند دموکراسي نوپاي ما آسيب ببيند و منابع مالي اين کشور فقير و نيازمند، در راه‌هاي غير ضروري و در راستاي کمپاين انتخاباتي براي تيم خاصي به مصرف برسد.
اين تيم افزوده که با توجه به وجود پارلمان، کابينه، شوراي علما، شوراي عالي صلح، مشاورين بيشمار، شوراهاي ولايتي و ساير نهادهاي قانوني که تمثيل اراده مردم افغانستان را مي کنند و بايد در مسايل کلان ملي مورد مشورت قرار گيرند، برگزاري جرگه مشورتي به معناي بي اعتنايي به نهادهاي فعلي و دموکراسي نوپاي افغانستان است.
در همين حال شماري از آگاهان امور سياسي و اعضاي مجلس نماينده‌گان با اشاره به مخالفت شديد تيم‌هاي بزرگ انتخاباتي با برگزاري جرگه مشورتي صلح گفته اند؛ برگزاري اين جرگه که جنبه کمپاين انتخاباتي دارد به روند صلح ضربه مي‌زند.
عبدالرحمن رحماني عضو مجلس نماينده‌گان گفته است: «کليد صلح و جنگ افغانستان در بيرون است و جرگه مشورتي صلح هيچ موثريتي در روند صلح ندارد.»
اين عضو مجلس نماينده‌گان گفت: «غني در پي کم‌رنگ ساختن صلح واقعي است و براي جلوگيري از زوال قدرت خود اين کار را مي‌کند.»
او، هم‌چنان بيان کرد که آقاي غني تلاش دارد افراد وابسته به خود را در جرگه مشورتي صلح منصوب کند، در صورتي که اين جرگه برگزار شود، مردم را مصروف نگه‌داشته و هيچ تأثيري در روند صلح افغانستان نخواهد داشت.
او، تصريح کرد که برگزاري جرگه زيان‌هاي زيادي را براي افغانستان و منطقه به دنبال خواهد داشت، زيرا امنيت بدتر گرديده، جناح‌هاي منطقه‌اي جنگ را تشديد خواهند کرد.
رحمت الله بيژن‌پور کارشناس مسايل سياسي نيز به اين باور است که آقاي غني مي‌خواهد از اين جرگه بهره برداري سياسي کند.
آقاي بيژن پور گفت که مردم اعتمادشان را نسبت به حکومت از دست داده اند و ديگر نمي‌توانند به حکومت اعتماد کنند.
او، افزود: «برگزاري جرگه مشورتي صلح، سه پيامد عمده را براي افغانستان خواهد داشت: نخست اين که، مذاکره با طالبان منجر به تاسيس«امارت اسلامي» خواهد شد. دوم، اگر حکومت موقت به وجود آيد، خطوط سياست خارجي افغانستان تغيير خواهد کرد. سوم، احتمال دارد که حکومت کنوني ادامه يابد، اما هيچ کسي در افغانستان به دوام حکومت اعتماد ندارد. بنابراين، جرگه مشورتي صلح راه به جايي نخواهد برد.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید