امریکا، هند را از روس و چین دور می سازد

جان مکین رییس کمیسیون نظامی مجلس سنای امریکا گفته است که هند به عنوان یک متحد قوی منطقه ای برای افغانستان می تواند در آوردن امنیت به افغانستان کمک مهم نماید.
داکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه در زمینه چنین ابراز نظر می کند که امریکا در حال حاضر تلاش می کند به عنوان یک قدرت هژمون در قرن بیست و یک در نظام بین الملل باقی بماند و تهدیداتی که متوجه امریکا است و هژمونی سیاسی امنیتی و اقتصادی امریکا را به چالش بکشد.
وی افزود: این تهدیدات برای امریکا ، قدرت‌های خاص در منطقه هستند. یکی از آن قدرت ها، چین است. بنابراین چین قبلاً از ساختار نظم لیبرال بین المللی که در رأس آن امریکا قرار داشت تبعیت می کرد. در همین راستا به توسعه اقتصادی خود هم دست پیدا کرد. منتها در این اواخر چینی ها تلاش می کنند که هم قدرت نظامی خود را افزایش بدهند و هم قدرت اقتصادی خود را. بنابراین، به گونه ای در همسویی و همنظری با سیاست های روسیه در منطقه عمل می کنند، یعنی روس ها خواستار این هستند که نظام چندقطبی یا چند جانبه گرایی در نظام بین الملل به رسمیت شناخته شود و چینی ها بیشتر بعد اقتصادی را مد نظر قرار داده اند.
وی گفت: پس هدف اساسی امریکا از همسویی و همنظری، یا جلب توجه هند این است که اولاً درزی میان هند و چین را در منطقه افزایش بدهد و دوم این که هندی ها را از روس ها که در ادامه جنگ سرد متحد استراتیژیک اش بود دور بسازد.
روشن است که امریکا هرگز به چین اجازه نمی دهد در قضایای افغانستان و پاکستان حرف اول را بزند.
همچنان احمد سعیدی، استاد دانشگاه درخصوص واکنش امریکا در میانجی شدن چین میان روابط اسلام آباد و کابل گفت: روشن است که امریکا هرگز به چین اجازه نمی دهد در قضایای افغانستان و پاکستان حرف اول را بزند. اگر حکومت هم تاحدی در مذاکرات با چین و پاکستان پیش برود، بدون تردید امریکا در این مسیر ممانعت خود را ایجاد خواهد کرد.
آقای سعیدی می گوید: احتمال این که امریکا اجازه بدهد، به خاطر منافع اقتصادی، چین در منطقه حرف اول را بزند وجود دارد اما این اقدامات به منافع سیاسی و نظامی ورود نمی کند و امریکا سیاست های نظامی گری را خود دنبال می کند و در کنار این مسایل بهتر است کمی مکث کنیم که پاکستان تا چه زمانی ممکن است در کنار چین بماند؟ چرا که چین، خود هرگز حاضر نیست در قضایای افغانستان ورود کند و انتظاراتش از برآورده شدن منافع اقتصادی، گشایش بنادر و رابطه نگرفتن شورشیان کشورش با ترویستان پاکستانی فراتر نمی رود.
وی اضافه کرد: حکومت در آزمون قرار دارد و به توافق باورمند نیست، چین هم باوری به توافق ندارد و پاکستان
هم نمی داند این بازی آغاز شده تا کجا پیش می رود!
آقای سعیدی، در خصوص تبادل اطلاعات استخباراتی میان پاکستان و افغانستان می افزاید: در این باره پاکستان باید از حمایت گروه حقانی و دیگر گروه های تروریستی که از خاک آن کشور اقدامات تروریستی را در خاک افغانستان طرح ریزی می کنند، دست بکشد و آی اس آی این کشور انتحار ها و انفجار ها را در خاک افغانستان تمام کنند و باید روشن شود که منظور پاکستان از تبادل اطلاعات چیست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید