نظری در مورد جلسه حمایت از نظام در تورنتو !

نمیخواستم در این مورد بنویسم اما نشد،چون من هم اینجا زنده گی میکنم!

در تورنتوی کانادا چندین روند کانون های فرهنگی مذهبی افغانی حضور دارند که هر یک آزادانه با سند راجستر شده ی دولت کانادا فعالیت دارند. جشن های عید، نوروز، تجلیل از کتاب، شعر، جشن سمنک، روز زن ، روز مادر و… همیش و اکثرن از طرف این ارگان ها جداگانه تجلیل میشوند.

خوب، این است کار افغانی که اتحاد و مشارکت آنچنانی در میان ارگان ها نیست! در اوایل سال های ۹۰ م یک اتحادیه افغان ها مقیم تورنتو بود، آنهم بنام یک بنیاد فرهنگی اجتماعی اساس گذاشته شد. بعد ها تغییرات جالب مذهبی، سیاسی در آن پیدا شد که داستانش جالب است و در این نوشته کوتاه از آن میگذریم. جای شکر است که این همه ارگان ها وجود دارد ، ولی مرچ و نمک سیاست و قوم را با آن اضافه کن و تماشا کن چی میشود؟ این واقعیت است که افغانستانی های تورنتو با وجود تمام مخالفت های سیاسی، در غم و شادی همدیگر می رسند. روز جنازه، فاتحه، مریضی و یا در کنسرت ها و عروسی ها و مسابقات ورزشی.

اما در تجلیل از شخصیت های سیاسی و یگان راهپیمایی، همیش در چندین قطب قرار میگیرند. به طور مثال اگر تجلیل از روز شهادت احمد شاه مسعود است ۹۰ در صد فارسی زبان حصه دارد. اگر تجلیل از میرویس نیکه است ۹۰ در صد پشتون و اگر تجلیل از روز شهادت مرحوم مزاری صورت می پذیرد ۹۰ در صد مردم هزاره ما تشریف می آورند. اتحادیه افغان های تورنتو هم در طول سال های فعالیتش به این مشکل خواسته و نا خواسته روبرو بوده، گرچه در اواخر تلاش برای همبستگی بیشتر صورت پذیرفت.

بعد از آمدن طالب در افغانستان قطبی شدن افغان ها بیشتر شد. نشرات رادیوی خطاب از امریکا و نشرات رادیوی صدای افغانستان در تورنتو در دو قطب مخالف به فعالیت بودند و از لابالای صحبت تیلفونی مردم به رادیو ها آنچنان احساس می شد که گویا پشتون ها اکثرن طرفدار طالب اند و فارسی زبانان طرفدار شورای نظار که در حقیقت چنین نبود! حقیقت آن بود که اکثر هموطنان در غم و رنج مردم بیچاره و وطن بودند نه احزاب سیاسی!

با سرا زیر شدن مهاجرین تازه نفس فعالیت های سیاسی در شهر تورنتو هم اوج گرفت؛ بعد از رفتن امریکا در افغانستان و رسیدن نسل جدید مهاجرین به تورنتو از گوشه و کنار سر و صداهای جنگ در این محفل و آن محفل به گوش می رسید. در جریان حکومت کرزی در میان افغان های تورنتو تشنج پائین گرفت ولی امروز دوباره احساس میشود که این قطبی بودن ارگان ها بیشتر می شود. چند روز قبل به طرفداری از نظام فعلی که در آن اکثریت برادران و خواهران پشتون و حتا کسانی که سابق مشاور دولت آقای کرزی هم بودند به جلسه های پرداختند و حمایت خود را از نظام اعلان کردند! البته گرچه من هم به صفت یک هموطن طرفدار سیستم یک نظام غیر طالبی در کشور هستم ولی این جلسه تورنتو بیشتر رنگ حمایت از حکومت آقای غنی و گویا تاکید به رهبری ایشان در دولت به نظر میرسد تا حمایت از نظام به صفت یک سیستم بی طرف!

در صفحات مجازی اکثریت چهره های حاضر در این جلسه در پائین عکس های جناب غنی به ژوند ژوند گفتن و تعریف بی اندازه پرداخته اند. حتا دیده نشده که هیچ گاهی پالیسی دولت فعلی را مورد انتقاد قرار داده باشند و یا از ضعف رهبری در بخش های گوناگون یاد کرده باشند.

قسمی که در بالا تذکر دادم ارگان های تورنتو، هر یک آزادانه از محافل گوناگون و شخصیت های گوناگون تجلیل به عمل می آورند و این گردهمایی هم یک مثالی از همین تنها نشستن هاست ولی جالب اینجاست که اسم این ارگان در آخر این نشست بیرون داده نشده! هرکی میتواند از شخص مورد علاقه خود که به گمان بیشتر در این نشست گروپ افغان های عزیز جناب غنی بود حمایت نماید ، اما در نشرات استفاده و تأیید از واژه »اکثریت« افغان های تورنتو سوال برانگیز است! پیشنهاد من اینست که تنها اسم همان ارگان تجلیل کننده تذکر یابد و دیگران را شامل این اتحاد و حمایت فردی نسازند چون این نشست عمومی یا لویه جرگه نبود!

موضوع جالب دیگری در مورد این نشست، نشر سریع خبر این نشست با جزییات از طرف تلویزیون طلوع، نشریه پژواک و شاید به زودی از رادیوی آزادی است؟ اینجاست که من از دنیا بیخبر اندکی به فکر رفتم که مبادا کاسه ای در زیر نیم کاسه در این نشست به ظاهر ساده افغانی در کار باشد چون هیچ نشرات بیرون افغانی علاقه مند نشر خبر های کوچک بین افغانستانی های تورنتو را نداشتند.

من مخالف انتخاب و علاقه مندی افغانستانی های تورنتو به یک فرد نیستم، آرزوی همبستگی همه مردم و نهاد های تورنتو را دارم و حتا تعدادی از کسانی را که در این نشست حصه داشتند و در عکس ها دیدم می شناسم و برایم محترم اند. آزادی انتخاب و نظر حق هر انسان است. اما امیدوارم همه نهاد ها در چوکات احترام و قانونمندی و غیر وابسته بودن در فعالیت باشند و نام همه بیطرفان را نیز ثبت طرفی نسازند. به امید وحدت، صلح آرامی، عدالت و برابری.

ویس سرور تورنتو – کانادا

اشتراک گذاری:

نظر بدهید