سازمان ملل : زندانيان در افغانستان به شدت شکنجه مي‌شوند

سازمان ملل متحد گزارش داده است که افغانستان در بخش کاهش شکنجه در زندان‌ها پيشرفت کرده؛ اما هنوز هم زندانيان منازعات مسلحانه شکنجه مي‌شوند.
اين گزارش که از طريق گفت‌وگو با 618 زنداني، از اول جنوري 2017 تا پايان 2018 تهيه شده، نشان مي‌دهد که يک سوم زندانيان منازعات مسلحانه از بدرفتاري و شکنجه‌شدن شان به ملل متحد گزارش معتبر ارايه کرده‌اند.
اين زندانيان در 77 توقيف‌گاه در 28 ولايت افغانستان مصاحبه شده اند.
در گزارش سازمان ملل متحد گفته آمده است: «در مجموع در ميان کساني که در توقيف نيروهاي ملي دفاعي و امنيتي افغانستان قرار دارند، براساس گزارش نمونه‌يي توقيف شده‌گان 32 درصد از وجود شکنجه و بدرفتاري گزارش داده اند که در مدت مشابه گزارش‌دهي قبلي (1 جنوري 2015 تا 31 دسامبر 2016) اين شمار 39 درصد بوده است. به ويژه اين کاهش در سال 2018 بيشتر قابل توجه بوده است.»
به صورت مشخص، يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد که شکنجه در زندان‌هاي امنيت ملي از 29 درصد به 19 درصد، در زندان‌هاي پوليس از 45 درصد به 31 درصد کاهش يافته است؛ اما بدرفتاري هنوز در زندان‌هاي پوليس وجود دارد.
اين گزارش پيش‌رفت‌ها در تطبيق پلان ملي افغانستان در مورد از بين بردن شکنجه از سوي حکومت را تأييد مي نمايد که تطبيق اين پلان در کاهش شکنجه و بدرفتاري با توقيف شده‌گان منازعات مسلحانه در ادارات مختلف امنيتي در سراسر کشور نتايج محسوسي داشته است.
سازمان ملل متحد تاکيد کرده است: «کاهش در استفاده از شکنجه و يا بدرفتاري تا اکنون به حد کافي نيست که نشان‌دهنده اقدامات لازمي اصلاحي باشد.»
در اين گزارش، لت‌وکوب شايع‌ترين نوع شکنجه و بدرفتاري گفته شده؛ اما مصاحبه‌شونده‌گان اعتراف اجباري، خفک کردن، شوک برقي، کش‌کردن آلت تناسلي و آويزان کردن از سقف را نيز ادعا کرده اند.
پيشرفت‌ها:
با وجود اين نگراني‌ها افغانستان در کاهش شکنجه در زندان‌ها پيشرفت‌هايي داشته و اقداماتي را انجام داده است.
سازمان ملل متحد، تطبيق پلان ملي محو شکنجه را در اداره‌هاي مختلف امنيتي يکي از پيش‌رفت‌ها دانسته که در کاهش شکنجه و بدرفتاري با توقيف شده‌گان منازعات مسلحانه نتايج محسوس داشته است.
تداميچي ياماموتو نماينده خاص سرمنشي سازمان ملل متحد در افغانستان، با استقبال از اقدامات دوسال گذشته حکومت گفته است: «هنوز هم راه طولاني براي ريشه کن کردن اين عمل فجيع در ميان توقيف‌شده‌گان منازعات مسلحانه باقي است. احترام به حاکميت قانون و حقوق بشر بهترين راه براي ايجاد شرايط صلح پايدار است.»
ميشل بشلت کميشنر عالي ملل متحد در بخش حقوق بشر نيز سياست‌هاي حکومت افغانستان را براي مقابله با شکنجه و بدرفتاري تأثير گذار خوانده؛ اما کافي ندانسته است.
خانم بشلت، تأکيد کرده است: «من از دولت مي‌خواهم که براي ايجاد يک مکانيزم پيش‌گيرانه ملي جهت حصول اطمينان از بررسي مستقل و بي‌طرفانه در مورد رفتار با توقيف شده‌گان، سريعن اقدام کند.»
افغانستان يک سال پيش به پروتوکول اختياري کنوانسيون منع شکنجه ملحق و به تطبيق آن متعهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید