سازمان ملل: رشد سرسام‌آور جمعيت در افغانستان نگران کننده است

صندوق جمعيت سازمان ملل متحد با ارايه گزارشي وضعيت رشد جمعيت در جهان، به ويژه درافغانستان، از دسترسي نداشتن مادران به خدمات صحي هنگامِ ولادت، هشدار داده است.
کوفي کو آم، نماينده اين صندوق براي افغانستان، در جريان تشريح اين گزارش گفت که تنها20 در صد زوج‌هاي افغانستان برنامه تنظيم خانواده را عملي مي‌کنند.
بربنياد اين گزارش، 25 درصد زنان متأهل مي‌خواهند از برنامه تنظيم خانواده استفاده کنند، اما براي شان اجازه داده نمي‌شود و 55 درصد زوج‌ها، در مورد برنامه تنظيم خانواده آگاهي ندارند و يا هم به دلايل مختلف نمي‌خواهند استفاده کنند.
آقاي کوفي کو آم، تأکيد کرده است که براي دسترسي زنان به شغل، تحصيل و بهبود وضعيت اقتصادي اجتماع، نياز است، تا از برنامه تنظيم خانواده استفاده شود.
اين گزارش در حالي نشر شده که به گفته اداره احصاييه مرکزي افغانستان، سرعت رشد جمعيت در اين کشور بيش از دو درصد است.
حسيب موحد، معين مسلکي اين اداره هشدار داده است که اگر جلو رشد جمعيت گرفته نشود، افغانستان با کمبود منابع مسکن، غذا و آب مواجه خواهد شد.
در عين حال، وزارت صحت عامه کشور تأييد مي‌کند که اين کشور، سريع ترين رشد جمعيت در سطح جهان را دارد و براي کاهش آن و افزايش استفاده از برنامه‌هاي تنظيم خانواده، آگاهي دهي مي‌کنند.
براساس معلومات اين وزارت، سالانه در افغانستان يک ميليون کودک تولد مي‌شود که به گونه اوسط، در هر 24 ساعت، به بيش از 2740 کودک مي‌رسد.
البته اين رقم در حالي به ثبت رسيده که 90 درصد شهروندان افغانستان به خدمات صحي با فاصله دوساعت، دست‌رسي دارند و در برخي مناطق که مسيرهاي دشوارگذر دارد، زنان در مسير راه ولادت مي‌کنند‌ و از سويي هم، خانواده‌هاي که به شدت سنتي اند، به آساني مادران را اجازه نمي‌دهند که به مراکز صحي بروند.
بنابراين، احتمال دارد که ميزان ولادت‌ها در افغانستان بيشتر از يک ميليون در سال باشد.
از سوي هم، بربنياد گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، اميد به زنده‌گي نيز در افغانستان افزايش يافته است و از 53 سال در 1994 به 65 سال در 2019 ميلادي رسيده است.
اما هنوز هم اميد به زنده‌گي در افغانستان با تناسب کشورهاي منطقه، پايين است. در آسيا، اميد به زنده‌گي 72 سال است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید