بلخي: معارف با کمبود 60 هزار آموزگار مواجه است

وزارت معارف کشور اعلام کرد که اين وزارت با کمبود 60 هزار آموزگار مواجه است که تنها 11 هزار آموزگار جديد در سال جاري استخدام خواهند شد.
ميرويس بلخي وزير معارف روز چهارشنبه (28 حمل) در برنامه «حساب‌دهي حکومت به ملت» گفت که اين وزارت با کمبود 60 هزار آموزگار اکثرن در ولايت‌ها و مناطق دور افتاده کشور مواجه است.
آقاي بلخي گفت که کمبود آموزگاران يکي از چالش‌هاي عمده سکتور معارف محسوب مي‌شود که از يک سال به اين سو تلاش‌هاي جدي براي رفع اين کمبود جريان دارد.
او، خاطر نشان کرد که دست‌کم 7 هزار آموزگار در جريان سال گذشته در مکتب‌ها استخدام شده‌اند و قرار است 11 هزار آموزگار جديد در جريان اين سال استخدام شوند. به گفته او، 11 هزار بست خالي آموزگاران از طريق کميسيون اصلاحات اداري به اعلان گذاشته خواهد شد.
آقاي بلخي بيان داشت که رفع مشکل کمبود آموزگاران در يک سال امکان پذير نيست و به همين دليل اين مسأله در سال جاري حل نخواهد شد.
آقاي بلخي با اشاره به مشکلات امنيتي گفت که هم اکنون بيش از400 مکتب در مناطق زير اداره گروه طالبان مسدود است و در جريان امسال تلاش خواهد شد که تاحد ممکن اين مکتب‌ها گشايش يابند؛ او، باز شدن 330 مکتب مسدود شده ناشي از جنگ را از دستآوردهاي سال گذشته وزارت معارف خواند.
وزير معارف از روند بازنگري نصاب آموزشي نيز ياد آوري کرد و گفت که اين روند تا ختم امسال نهايي خواهد شد، به گفته‌ او، پيش از تکميل شدن روند بازنگري نصاب آموزشي با چاب بيش از 12 ميليون جلد کتاب گام بزرگي در راستاي رفع کمبود کتاب درسي برداشته شده است.
آقاي بلخي، الکترونيک شدن روندهاي اداري وزارت معارف را نيز از اولويت‌هاي کاري امسالش خواند و گفت که تلاش مي‌کند، ميزان پرداخت الکترونيکي معاشات آموزگاران از طريق «مبايل مني» به 62 درصد افزايش يابد. به گفته او، روند توزيع تصديق نامه‌هاي صنف دوازده نيز کاملن الکترونيکي خواهد شد.
سال پيش‌رو، دهه معارف عنوان شده و حکومت تعهد سپرده که در اين جريان تغييرات ملموس کيفي را در سکتور معارف به ميان خواهد آورد، براساس اين تعهدات، هيچ کودکي پس از ده سال بيرون از مکتب نخواهد ماند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید