نخست وزير پاکستان سلب صلاحيت شد

دادگاه عالي پاکستان، نواز شريف، نخست‌وزير اين کشور را به اتهام فساد مالي سلب صلاحيت کرد.
نواز شريف و برخي از اعضاي خانواده‌اش به فساد مالي متهم بودند که سرانجام دادگاه عالي پاکستان حکم اش را در بارة او اعلام کرد.
در اپريل سال گذشتة ميلادي حدود يازده‌ونيم ميليون مدرک از موسسة حقوقي «موساک فونسکا» در پانامه به بيرون درز کرد که اين مدارک روايتي از گريز مالياتي و کتمان دارايي برخي از افراد ثروتمند جهان داشت.
در اين مدارک نام مريم، حسن و حسين فرزندان نواز شريف، نخست‌وزير پاکستان نيز ياد شده بود.
آنان متهم به ارتباط با شرکت‌هاي فعال در خارج از کشور البته به دور از نظر مقامات پاکستاني، فعاليت‌هاي بازرگاني و خريد غيرقانوني املاک بودند.
اما نواز شريف پيش از اين، تمامي اين اتهامات را رد کرده و گفته بود که املاک لندن به گونة قانوني خريداري شده و خودش شخصاً مالک آن نيست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید