به غایله خونین جنگ پایان داده شود!

در حالی که امیدواری های مردم ما پس از پنج دوره گفت و گو های نماینده گان طالبان با نماینده امریکا، افزایش یافته بود، روند این گفت و گو ها چندیست معطل قرار گرفته است. در عین حال جلسه ای هم که قرار بود میان نماینده گان طالبان با دوصد و پنجاه تن از چهره هایی که از سوی احزاب، جریان های سیاسی و سایر شخصیت ها برگزیده شده بودند و جریانی در ادامه روند مسکو بود، نیز به تعویق افتاد.
گفته می شود که طالبان با تمسخر به این لیست طویل، آن را درست ندانسته بودند و از همین رو نیز این نشست را به تعویق انداختند. این موارد سبب شده بود که مردم یک بار دیگر نگران وضعیت گردیده و توقع دارند که روند گفت و گو ها دوباره باید آغاز گردد.
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز دیروز ابراز داشته که از توقف روند گفت و گو میان امریکا و طالبان متأثر است و اظهار امیدواری کرد که به زودی این روند از سرگرفته شود.
باور ما این است که در هیچ جای دنیا معمول نبوده است که دوصد و پنجاه نفر برای گفت و گو انتخاب گردد. روند هر گونه گفت و گو ها میان دو طرف ناراضی که ادامه وضعیت شان موجب آسیب دیدن مردم و متضرر شدن اقتصاد و فرهنگ شان می گردد، چنین است که چند چهره مشخص و دارای ظرفیت ها و توانایی های گفت و گو در جای می نشینند و گفت و گو و مذاکره را ادامه می‌دهند. حکومت افغانستان با طومار طویلی به طالبان، اسباب شکست این روند را فراهم کرد.
ما امیدواریم که این لیست به گونه متوازن مختصر گردیده و از میان آن به چند چهره برجسته که دارای وجاهت، توانایی های گفت‌وگو و استدلال را داشته باشند و بتوانند روند گفت و گو را به سوی کامیابی و توافق هدایت کنند بسنده شده و این فرصت را که پس از چهل سال بدست آمده است از دست ندهند.
تا امروز هیچ گونه صلحی پس از منازعه و خشونت های دوامدار با لشکری از گفت‌وگو کننده گان و جنگ‌جویان تأمین نگردیده است. ما در جهان نمونه هایی در این مورد داریم. پایان جنگ دوم جهانی با نشست های چند نفری از چند کشور صورت گرفت. منازعه میان اسرائیل و مصر نیز بود و نمونه های دیگری نیز وجود دارد.
مردم می خواهند که نگذارند این فرصت مناسب که هردو طرف تمایلات شان به صلح بیش از هروقت دیگری است، از دست برود و باید ایالات متحده امریکا روند گفت و گو را باطالبان آغاز کند.
همین اکنون جنگ های چند روز گذشته تلفات سنگینی را در میان نیرو های هردو طرف بوجود آورده است. مردم خسته و درمانده اند و فقر، کارد برانش را در جان مردم ما فرو کرده است.
ادامه جنگ نمی تواند هم برای دولت سود آور باشد و هم برای طالبان زیان بار است. توقع مردم این است که دولت هر گونه کار شکنی را بگذارد و با همه چهره های سیاسی و رهبران مردم وجریان های سیاسی کشور همگام گردیده و در همراهی با ایالات متحده امریکا و دیگر کشور های دوست وهمسایه، به این غایله خونین پایان بدهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید