غني به مديريت درياي کابل دستور داد

مشکلات ناشي از آب‌خيزي درياي کابل در نشستي در ارگ بررسي شد و محمداشرف غني رييس جمهور به مديريت اين دريا دستور داد.
در اين نشست که در ارگ رياست جمهوري برگزار شد؛ شهردار کابل در خصوص ميزان خسارات ناشي از سيلاب‌ها و اقدامات عاجل که از سوي ادارات مختلف صورت گرفته، گزارش داده است.
محمد اشرف غني رييس جمهوري کشور، در اين نشست هدايت داد، تا به آسيب ديده‌‎گاني که در نتيجه سيلاب خانه‌هاي شان را تخريب شده و نياز به کمک دارند، به آن‌ها کمک صورت گيرد.
آقاي غني هم‌چنان دستور داده است که حريم درياي کابل تثبيت و تصفيه شده و بر بنياد تقسيم وظايف ميان ادارات دولتي، کار ديزاين تحکيمات اين دريا نيز به زودي آغاز شود.
او، تاکيد کرده که درياي کابل از منطقه پغمان تا تنگي غارو بايد پاک کاري و ديوارهاي استنادي نيز اعمار گردد.
رييس جمهوري کشور، به وزارت فوايد عامه و شهرداري کابل هدايت داده تا در خصوص ساخت و بازسازي پل‌هاي که در اثر سيلاب‌ها در کابل تخريب شده به ويژه پل کمپني، اقدام عاجل روي دست گيرند.
اين در حالي است که پل کمپني کابل، پنج شنبه هفته گذشته در نتيجه افزايش آب خيزي درياي کابل تخريب شد. در نتيجه تخريب اين پل شاهراه کابل- کندهار مسدود است و مشکلات زيادي ايجاد شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید