دادستان کل ادعا کرد: به 2855 قضيه مربوط به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي رسيده‌گي شده است

دادستاني‌کل کشور ادعا کرده است که در جريان سال گذشته خورشيدي، نزديک به 3 هزار قضيه مربوط به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي رسيده‌گي شده است.
فريد حميدي دادستان کل کشور که روز دوشنبه (2 ثور) در برنامه «حساب‌دهي حکومت به ملت» صحبت مي‌کرد، گفت که دست‌کم 42 هزار قضيه در جريان سال گذشته بررسي شده است.
اين در حاليست بر بنياد گزارش‌هاي نهاد‌هاي پژوهشي اداره‌هاي عدلي و قضايي افغانستان از فاسد‌ترين اداره‌هاي دولتي به شمار مي‌روند که بيشتر افراد مجرم با دادن رشوه از چنگ قانون فرار نموده و پرونده‌هاي‌شان بسته مي‌شود.
کميسيون حقوق بشر افغانستان نيز بارها گفته است که به دليل تطبيق نشدن قانون در اداره‌هاي عدلي و قضايي و مجازات نشدن عاملان خشونت‌ها، ميزان خشونت در کشور رو به افزايش است، زيرا مجرمان زماني که احساس مي‌کنند مجازات نمي‌شوند، با دست باز و خاطر آسوده دست به خشونت بيشتر مي‌زنند.
با اين حال فريد حميدي دادستان کل‌کشور، مدعي شد که در جريان سال گذشته دست‌کم 42 هزار قضيه جرمي را بررسي کرده که 21 هزار قضيه ملکي و 14هزار قضيه نظامي را شامل مي‌شود.
اوتصريح کرد: «از مجموع اين قضايا، 21 هزار و 266 قضيه آن ملکي، 14 هزار و 139 قضيه عسکري، دو هزار و 855 قضيه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، سه هزار و 398 قضيه مواد مخدر و 238 مورد ديگر آن را قضاياي اختطاف تشکيل مي‌دهد.»
دادستان کل هم‌چنان گفت که اين اداره از سال 1395 خورشيدي تا اکنون به 574 قضيه اختطاف نيز رسيده‌گي کرده است و در پيوند به اين قضايا يک هزار و 33 تن بازداشت و مورد تحقيق قرار گرفته اند.
آقاي حميدي گفت که مرکز عدلي و قضايي رسيده‌گي به جرايم سنگين فساد اداري در سال 1397 خورشيدي، 850 قضيه را دريافت کرده و از مجموع اين قضايا به 110 قضيه آن رسيده‌گي شده و به محکمه محول گرديده است.
به گفته او، در سال گذشته هم‌چنان به 3 هزار و 398 قضيه مواد مخدر رسيده‌گي شده است.
آقاي حميدي افزود که در جريان سال‌هاي اخير به فرهنگ معافيت از مجازات نيز نقطه پايان گذاشته شده و مقام‌هاي بلند پايه دولتي نيز درپي دخالت‌شان در جرايم و فساد پيگرد شده‌اند.
او، گفت که 67 تن از مقام‌هاي بلند پايه حکومتي که 16 جنرال نظامي و 7 تن از معينان وزارتخانه‌ها را شامل مي‌شود در جريان سال گذشته مورد تعقيب عدلي و قضايي قرار گرفته اند.
دادستان کل، از مبارزه با فساد در دادستاني کل نيز ياد آورد شده افزود که 20 تن از دادستان‌ها در جريان سال گذشته به دليل تخلفات پيگرد شده اند. به گفته‌ي او، برنامه ثبت دارايي‌هاي دادستان‌ها نيز از يک سال به اين آغاز شده که در امر مبارزه با فساد کمک مي‌کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید