وزارت تحصيلات عالي سهميه بندي کانکور را رد کرد

وزارت تحصيلات عالي کشور و اداره ملي امتحانات، ادعاهاي مبني بر سهميه بندي کانکور را رد نموده و آن را شايعه خوانده است.
اخيرن جدولي در رسانه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود که گويا نشان‌دهنده سهميه‌بندي کانکور در برخي ولايت‌هاي مشخص مي‌باشد.
کاربران رسانه‌هاي اجتماعي وزارت تحصيلات عالي را به برخورد تبعيض آميز و برخلاف شايسته سالاري در اين روند ملي متهم مي‌کنند.
نشر اين جدول در رسانه‌هاي اجتماعي سبب شده تا وزارت تحصيلات عالي و اداره ملي امتحانات به اين مسأله واکنش نشان دهد.
وزارت تحصيلات عالي و اداره ملي امتخانات با نشر خبرنامه‌اي گفته‌اند: «به اذهان عامه رسانيده مي‌شود که موضوع (سهميه بندي در امتحان کانکور) سال 1398 واقعيت ندارد و اين شايعه از سوي شماري افراد ناگاه و احتمالن مغرض پخش گرديده است.»
در خبرنامه اين وزارت آمده است که هيچ گونه سهميه براي هيچ ولايتي در اين جدول قيد نگرديده و داوطلبان کانکور مي‌توانند انتخاب شان را به اساس جدول عمومي نيز درج نمايند البته در کنار انتخاب در جدول عمومي که حق هر داوطلب است جدول متذکره نيز در اختيار شان قرار داده مي‌شود.
در خبرنامه تصريح شده است که اين مسأله در صورتي تحقق مي‌يابد که داوطلب از موفقيت خود از طريق رقابت عمومي اطمينان نداشته باشد و اين جدول مي‌تواند چانس کاميابي مجدد به داوطلب ولايت‌هاي که از داشتن کادرهاي مورد نياز محروم اند، بدهد.
اين در حالي است که پيش از اين اداره ملي کانکور اعلام کرده که در سال جاري طرحي را بنابر ضرورت منطقه‌اي داوطلبان کانکور به اجرا مي‌گذارد.
اين طرح در ابتدا نيز با واکنش‌هاي جدي مردم مواجه شد و بسياري منتقدان، اين طرح را تبعيض، استعداد ستيزي و قوم گرايانه عنوان مي‌کردند. اما وزارت تحصيلات و اداره ملي کانکور اين ادعاها را رد کرد و اين طرح را براي رشد متوازن مناطق محروم از کادرهاي مورد نياز علمي مؤثر خوانده بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید