نيويارک تايمز: دونالد ترامپ به معادن افغانستان چشم دوخته است

آگاهان امور اقتصادي و سياسي بر اين باورند که رقابت کشورهاي قدرتمند جهان بر سر معادن و منابع کم‌ياب طبيعي افغانستان در سال‌هاي آينده افزايش خواهد يافت.
آگاهان امور اقتصادي و سياسي بر اين باورند که منابع سرشار طبيعي و موجوديت عناصر کمياب در افغانستان همواره يکي از موضوعات داغ و پر بحث در ميان قدرت‌هاي بزرگ بوده است. موضوعي که حکومت افغانستان به ضعف و سوء مديريت در اين زمينه متهم است.
ديده‌بان شفافيت افغانستان چندي پيش از تاراج منابع طبيعي افغانستان ابراز نگراني کرده و گفته بود که وزارت معادن و پتروليم توان مديريت منابع طبيعي کشور را ندارد. گفته‌هاي که برخي از کارشناسان امور اقتصادي نيز به آن مهر تأييد مي‌زنند.
با اين همه روزنامه نيويارک تايمز به تازه‌گي گزارشي را منتشر کرده و مدعي شده که دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا به معادن افغانستان چشم دوخته است .
روزنامه افزوده که بهره برداري امريکا از منابع طبيعي افغانستان مي‌تواند صفحة جديد رقابت اقتصادي ميان امريکا و قدرت‌هاي اقتصادي ديگر نظير چين را سبب شود. رقابتي که در شرايط کنوني ممکن به ضرر افغانستان تمام شود.
اما به گفتة آگاهان افغان، رقابت قدرت‌هاي بزرگ در زمينه منابع اقتصادي و سياسي در حالي‌که افغانستان با ضعف مديريت روبرو است به ضرر افغانستان خواهد بود.
استاد سيف الدين سيحون به اين باور است که رقابت هاي امنيتي و نظامي و حتا رقابت‌هاي اقتصادي در دراز مدت موجب تنش و تضادهاي منافع در کشورهاي منطقه و جهان مي‌شود و افغانستان متأسفانه در اين بازي با سوء مديريت و ناتواني که در نهاد سازي و دستگاه‌هاي دولتي دارد آسيب زياد مي‌رساند.
وي افزود، هرچند امريکا در حال حاضر شريک اقتصادي افغانستان نيست، اما در دراز مدت موجوديت عناصر کمياب و منابع اقتصادي در افغانستان؛ روابط کابل- واشنگتن را در عرصه اقتصادي نيز نزديک‌تر خواهد کرد.
وي تأکيد کرد که اگر حکومت توانايي برپايي يک ميدان رقابت که بسيار شفاف باشد و از اين بابت ديگر کشورها هم منافع افغانستان را به رسميت بشناسد و حکومت بتواند منابع طبيعي خود را به صورت درست مديريت کند، هيچ اتفاقي که به افغانستان ضرر برساند نخواهد افتيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید