داعش آموزگاران جوزجان را يک ماه معاش جريمه کرد

يک منبع در جوزجان که نمي‌خواهد نامي از او برده شود مي‌گويد، اخيراً قاري حکمت‌الله يکي از فرماندهان داعش در ولسوالي قوش تيپه جوزجان در نشستي با آموزگاران اين ولسوالي از آنان خواسته است تا امر ثاني مکاتب اين ولسوالي را ببندند و اگر آموزگاران به مکتب حاضر گردند، 20 هزار افغاني جريمه و در کنار آن يک‌ماه حقوق ماهوارشان را نيز به اين گروه بدهند.
از سويي هم امين‌الله امين، ولسوال قوش‌تيپة جوزجان اين موضوع را تأييد مي‌کند و مي‌گويد، گروه داعش در نشستي در منطقة خانقاه اين ولسوالي از آموزگاران و هيأت رهبري رياست معارف خواست که تا امر ثاني چهارده باب مکتب را ببندند و يک‌ماه حقوق‌شان را به آنان بدهند.
اما محمدرضا غفوري، سخنگوي والي جوزجان مي گويد که تاکنون گزارش رسمي‌ که نشان دهد گروه داعش يک‌ماه حقوق ماهوار آموزگاران را خواسته و يا مکاتب را در ولسوالي قوش‌تيپه مسدود کرده، به آنان نرسيده است.
ولسوال قوش‌تيپه مي‌افزايد، در اين 14 باب مکتبي که از سوي داعش بسته‌شده‌اند، هشت هزار دانش آموز از سوي دو صدوبيست آموزگار آموزش مي‌ديدند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید