آيا درج نام پاکستان در فهرست کشورهاي حامي تروريزم کافيست؟!!

در هفته گذشته ايالات متحده امريکا نام پاکستان را در فهرست کشورهاي حامي تروريزم جا داد که عوامل اصلي آن، فراهم سازي پناهگاه هاي امن براي تروريستان بيان گرديده است. طوري که گزارش سالانه وزارت خارجه ايالات متحده امريکا نشان مي دهد، گروه هاي هراس افگن چون طالبان افغاني و شبکه حقاني در پاکستان پناهگاه امن داشته و از آنجا حمله هاي تروريستي را در افغانستان سازماندهي مي نمايند.
همانگونه که بر همه گان آشکار است، پاکستان از بدو ايجاداش تا کنون همواره همانند غدة سرطاني در منطقه عرض اندام نموده و تا اکنون ده ها گروه تروريستي و هراس افگن را که مي توان از گروه هاي طالبان، لشکر طيبه، سپاه طيبه، لشکر جنگوي، شبکه حقاني و … نامبرد ايجاد کرده است.
آنچه تا حال گفته شد حکومت و مردم افغانستان هميشه از فراهم سازي اماکن امن از سوي پاکستان براي تروريستان که عامل گسترش ناامني و دهشت افگني در جهان به خصوص افغانستان هستند، صداي خويش را بلند نمود، اما به اين گفته هاي عيني و واقعي ما کمتر توجه صورت گرفته و تداوم جنگ و ناامني ها در کشور، نيز کم بيني و کوتاهي برخي از کشورهاي کمک کننده در افغانستان مي باشد. اگر جامعه جهاني فريب دسايس کشور حامي تروريزم را نخورد و با قاطعيت با آن ها مبارزه و وارد عمل شود، به صورت حتم مي توان در قسمت تضعيف تروريزم و راديکاليزم افراطي اميد وار شد، اما اگر دوباره پاکستان با لابي گري هاي منطقه يي و جهاني باز هم جامعة جهاني را اغفال نمايد کماکان بايد شاهد ايجاد گروه هاي متحجر تر و شرورتر ديگر از جانب پاکستان باشيم.
با آن که ايجاب مي کرد که بعد از اين همه ارائه اسناد و شواهد عيني و مستند دال بر حمايت گسترده کشور پاکستان از گروه هاي دهشت افگن نه تنها تعزيرات مالي بالاي آن ها وضع مي شد، بلکه مي بايد پايگاه ها و مراکز گروه هاي افراطي و حتا مراکز مربوط به پاکستان که از آن طريق تروريستان تمويل و آموزش مي ديدند، مورد آماج قرار داده مي شد.
به هر حال، درج نام پاکستان در ميان کشورهاي حامي تروريزم گام مثبت تلقي مي گردد، اما اگر جامعه جهاني در رأس ايالات متحده امريکا مي خواهند تا از شر گروه هاي تروريستي در امان باشند مي بايد پاکستان درج فهرست سياه سازمان ملل متحد گردد و جامعه جهاني فشارهاي سياسي،
نظامي، اقتصادي را بالاي آن کشور وضع نمايد.
حمايت پاکستان از تروريستان نه تنها براي جهان، بلکه براي کشور ما نيز دردسرساز شده، طوري که همه روزه از مردمان ملکي و بيگناه ما قرباني مي گيرد. اين دهشت افگنان به دستور آن کشور بعد از فراگيري دروس نظامي فعاليت هاي تخريبي خويش را در نقاط مختلف کشور ما عملي مي سازند که در دو ماه گذشته هزاران تن از افراد ملکي و بيگناه در اثر فعاليت هاي تروريستي مخالفين مسلح دولت از جمله طالبان، شهيد و زخمي گرديده اند که مي توان به طور نمونه از حمله تروريستي در چهارراهي زنبق شهر کابل، ولايت خوست، مسجد جامع ولايت هرات، به شهادت رسانيدن مريضان، داکتران و زخمي ها در شفاخانه ملکي ولسوالي تيوره ولايت غور و … در آخرين مورد صبح روز دوم اسد سال 1396 به اثر انفجار يک عراده واسطه بمب گذاري شده در ناحيه سوم شهر کابل ده ها تن از غير نظاميان مشمول زنان و کودکان به شهادت رسيدند که گروه طالبان با بي شرمي تمام مسؤوليت اين حملات را به عهده گرفته است.
به هر حال، هيچ عقل سليم باور نمي کند که گروه طالبان به تنهايي بتواند اين گونه حملات پيچيده و سازماندهي شده را در کشور عملي نمايد. پس به وضوح مي توان دريافت که حلقات نظامي و استخباراتي پاکستان با تمام توان عقبه گروه هاي تروريستي منجمله طالبان را حمايت و پشتيباني مي نمايند و به دستور آن ها فعاليت دارند چون کشته شدن ملا محمد عمر، اختر محمد منصور، اسامه بن لادن، موجوديت شوراهاي کويته، پشاور و شبکه حقاني در پاکستان مي تواند بهترين سند بر حمايت آن کشور از تروريستان باشد.
به هر صورت، نه تنها شامل نمودن نام پاکستان در فهرست کشورهاي حامي تروريزم کافي نيست، بلکه يکبار ديگر خواست مردم افغانستان از جامعه جهاني اين است تا پاکستان را شامل فهرست سياه سازمان ملل متحد نموده و فشارهاي واقعي نظامي، سياسي و اقتصادي را بالاي آن کشور وضع کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید