مقامات در هرات: در سال جاري هشتاد تن عسل در هرات توليد شده‌است

رياست زراعت آبياري و مالداري ولايت هرات مي‌گويد، در سال جاري 80 تن عسل در اين ولايت توليد گرديده که در مقايسه با سال گذشته 30 در صد افزايش را نشان مي‌دهد.
عبدالصبور رحمان رييس اداره زراعت آبياري و مالداري هرات ديروز گفت، سال گذشته در اين ولايت 60 تن عسل توليد شده بود.
وي افزود، 500 تن در ولايت هرات مصروف کاربار توليد عسل هستند.
به‌گفته آقاي رحماني، هم اکنون يک کيلو عسل خالص در ولايت هرات هزار افغاني به‌فروش مي‌رسد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید