آگاهان: هدف از ايجاد ايتلاف‌ها، امتيازگيري از حکومت است

برخي آگاهان سياسي به اين باور اند که شماري از ايتلاف‌هاي سياسي بيشتر از آن که حکومت را به ايجاد اصلاحات وا دارند؛ منافع شخصي براي‌شان اولويت دارد.
آنان مي‌گويند، برخي‌ها مي‌خواهند در قالب اين ايتلاف‌ها حکومت را با چالش مواجه بسازند.
برنا صالحي يکي از اين آگاهان سياسي ديروز شنبه در صحبت با راديو آزادي گفت: تعداد کساني که بخاطر عبور افغانستان از بن‌بست به واسطه اين جريان‌ها تلاش کنند، بسيار محدود است.
اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود که اخيراً شماري از چهره‌هاي سياسي از درون و بيرون نظام، ايتلاف‌هاي سياسي را شکل داده‌اند.
چندي قبل ابتدا ايتلاف سياسي زير نام شوراي ايتلاف نجات مردم افغانستان با عضويت مقام‌هاي بر حال حکومت در ترکيه ايجاد شد.
سپس جريان سياسي محور مردم افغانستان به رهبري مقام‌هاي حکومت پيشين تشکيل گرديد.
همچنان برخي منابع مي‌گويند که شماري از مقام‌ها و نماينده‌هاي مردم از ولايت‌هاي شرق افغانستان روي ايجاد يک حرکت سياسي ديگر بحث کرده‌اند.
اما برخي از اعضاي اين ايتلاف‌هاي سياسي مي‌گويند، ايجاد ايتلاف آنان هيچ ربطي به منافع شخصي ندارد.
محمود حکيمي عضو و يک سخنگوي ايتلاف شوراي نجات مردم افغانستان به راديو آزادي گفت که هدف آنان از ميان برداشتن فاصله ميان مردم و حکومت است.
وي گفت: «خواسته‌هاي شوراي نجات افغانستان در اعلاميه‌شان منعکس شده در آن موارد به وضاحت ذکر شده که هيچگونه ربطي به منافع شخصي و خواست‌هاي فردي افراد تعلق نمي‌گيرد بلکه اين مسأله ملي است.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید