کار نتیجه نداد؛ موانع‌هوايي از جاده‌هاي کابل برداشته مي‌شود

مانع هوايي از جوار مسجد شاه دوشمشيره برداشته شد.
شهرداري کابل در تلاش است تا موانع هوايي از جاده‌هاي مرکزي شهر را برطرف کند.
عبدالله حبيب زي سرپرست و معين ساختماني شهرداري کابل در صفحه فيسبوک خويش نوشته است که نصب موانع ارتفاعي تصميم شهرداري کابل نه بوده، بل تصميم ارگان‌هاي امنيتي است که توسط يک کميسيون مشترک و يک شرکت خصوصي جهت بهبود امنيت زون سبز نصب مي گردد.
اما شهروندان کابل به اين باور اند که هر گونه ترتيب و تنظيم خط‌‌السيرهاي ترافيک، تدارک راه‌هاي بديل و تسهيل تردد وسايط وظيفة رياست شهرداري و پوليس ترافيک کابل است که در اين گونه موارد کارشناسانه معضلات را حل نمايند، در حالي که پوليس ترافيک کابل در اين مورد و بندش جاده‌هاي عمومي توسط موانع هوايي که مشکلات فراوان و ازدحام بيش از حد ترافيک را سبب شده است هيچ واکنشي نشان نداده است.
از سويي هم، ايجاد و ساختمان اين موانع هوايي، مصارف هنگفتي را در قبال داشت، اما مشاهده شد که يک مانع هوايي از جوار زيارتگاه شاه دوشمشيره ديروز برداشته شد.
اما آقاي حبيب زي گفته است که شهرداري کابل در تلاش آن است تا همکاران امنيتي را متقاعد سازد تا با آوردن تغيير در اين طرح جهت ايجاد سهولت براي وسايط اطفاييه وامبولانس وساير نيازمندي‌هاي همشهريان، اين ا داره را همکاري کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید