سيلاب هاي اخير در کشور، 24 کشته برجا گذاشت

در ريزش باران و سرازير شدن سيلاب‌ها در چندين ولايت افغانستان، افزون به خسارات مالي، ده‌ها تن نيز جان‌هاي خود را از دست دادند.

مسوولان وزارت دولت در امور رسيده‌گي به حوادث طبيعي گفته اند، سيلاب‌هاي هفته گذشته در شش ولايت‌خسارات هنگفت مالي به بار آورده، اما در يک ماه گذشته در نتيجه سرازير شدن سيلاب‌ها 24 تن در ولايت‌هاي مختلف کشور جان باخته اند.

حشمت خان بهادري، معاون سخن‌گوي وزارت دولت در امور رسيده‌گي به حوادث طبيعي به « صداي امريکا» گفته است، در يک ماه گذشته 11 تن ديگر در پي سرازير شدن سيلاب‌هاي ناشي از بارنده‌گي‌ها زخمي شده و هزاران جريب زمين و باغ‌هاي ميوه نيز از بين رفته است.

آقاي بهادري، گفته است: «از اول ثور تا اکنون وزارت دولت در امور رسيده‌گي به حوادث طبيعي براي 40 خانواده که بسته‌گان شان را در سيلاب‌ها از دست داده اند دو ميليون افغاني کمک کرده است».

به گفته او، سرازير شدن سيلاب‌ها در يک ماه گذشته به 327 منزل مسکوني آسيب رسانده که از اين ميان، 220 آن به گونه کامل تخريب شده اند.

اين وزارت تاکيد کرد که در جريان يک ماه گذشته بيش‌تر از 500 نفر که در سيلاب‌ها گير مانده بودند توسط گروه‌هاي عملياتي نجات داده شده اند.  در همين حال شوراي ولايتي غور با انتقاد از حکومت گفته اند، براي خانواده‌هايي که سيلاب خانه‌هاي شان را ويران کرده تاکنون هيچ کمکي صورت نگرفته است.

عبدالبصير قادري، عضو شوراي ولايتي غور به خبرگرازي «جمهور» گفته است: «مردم ولسوالي‌هاي شهرک، تولک و ساغر اين ولايت خسارت بسياري از سيلاب ديده‌اند، اما هنوز هيچ نهادي به آنان کمک نکرده است.

به گفته آقاي قادري، سيلاب‌ها در کنار کشتن بيش از ده نفر، بيش از صد دکان، صدها جريب زمين و يک هزار خانه را ازبين برده است.

او، با انتقاد از عملکرد دولت در قبال اين وضعيت گفته است: به يک هزار خانواده که با آمدن سيلاب خانه و سرپناه خود را ازدست دادند، خيمه، کمپل و مواد خوراکي براي زنده ماندن توزيع نشده است.

اين عضو شوراي ولايتي غور هشدار داده است که اگر وضعيت تغيير نکند و به خانواده‌هاي بي سرپناه کمک صورت نگيرد، فاجعه انساني رخ خواهد داد.

با آمدن فصل بهار و افزايش بارنده‌گي‌ها در ولايت‌هاي مختلف کشور، همه ساله سيلاب‌ها سرازير شده و تلفات جاني و خسارات مالي به مردم وارد مي‌کند، اما با آن‌که اداره‌ها مشخص براي جلوگيري از حوادث طبيعي در چارچوب دولت فعاليت دارند، اما همه ساله از کم کاري و نداشتن براي پيش‌گيري اين حوادث شکايت‌هاي جدي وجود دارد، شکايت‌هاي که تاکنون هيچ تغييري در روند کار اين اداره‌ها نتوانسته به وجود بياورد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید