قاتلان مهسا به 30 سال زندان محکوم شدند

دادگاهي در شهر کابل، رباينده‌گان و قاتلان مهسا دختر شش ساله‌اي که سه ماه پيش ربوده و به قتل رسيده بود را به 30 سال زندان محکوم کرد.

جلسه محاکمه رباينده‌گان و قاتلان مهسا، روز يکشنبه (5 جوزا) به شکل علني برگزار شد و هر دو متهم که گفته مي‌شوند زير سن 18 سال هستند در اين جلسه حضور داشتند.

مهسا، دختر شش ساله‌اي که به تاريخ 19 ماه حوت سال گذشته از مربوطات حوزه پانزدهم امنيتي پوليس شهر کابل ربوده شد. پوليس چند روز پس از آن جسد بي‌جان او را که در داخل يک بوري زير يک پل انداخته شده بود، پيدا کرد.

پوليس کابل در پيوند به اين رويداد دو تن را بازداشت کرد و افراد بازداشت شده اعتراف کردند که مهسا را با دست خفه و به قتل رسانده‌اند.

رباينده‌گان، در بدل رهايي مهسا از خانواده او 300 هزار دالر خواسته بودند، اما پس از آن‌که خانواده او نتوانست اين مقدار پول را پرداخت کند، رباينده‌گان او را به قتل رساندند.

قتل مهسا به شکل گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي بازتاب يافت و شخص رييس جمهور هسا  با واکنش در اين پيوند وعده سپرد که عاملان اين رويداد مجازات خواهند شد.

پس از سپري شدن نزديک به سه ماه از اين رويداد مي‌گذرد، اما محکمه ابتدايي قاتلان مهسا در کابل تازه برگزار شد که مطايق فيصله قاضي دادگاه متهمان قتل به 30 سال حبس محکوم شدند.

قاضي اين دادگاه گفت: ما مطابق مواد 598 و 548 کود جزاي افغانستان متهمين را به 30 سال حبس محکوم مي‌کنيم».

او، گفت که حکم محکمه ابتدايي نهايي و قطعي نبوده و طرفين دعوا مي‌توانند مطابق قانون و زمان تعيين شده آن استيناف طلبي کنند.

اتحاديه سراسري صرافان افغانستان نيز در واکنش به قتل مهسا دختر شش ساله بيش از يک هفته دست به اعتصاب کاري زده و خواهان اعدام عاملان قتل مهسا شده بودند.

اما قاضي محکمه ابتدايي مهسا مي‌گويد که طبق ماده 114 کود جزا کساني‌که سن 18 سالگي را تکميل نکرده باشند حکم اعدام بالاي آن صادر شده نمي‌تواند. گفته مي‌شود که قاتلان مهسا، 18 سالگي را تکميل نکرده‌اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید