وزارت صحت: در 5 ماه گذشه، 5500 مورد خشونت عليه زنان ثبت شده است

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده که در جريان 5 ماه نخست سال جاري ميلادي 5 هزار و 500 مورد خشونت عليه زنان در مراکز صحي ثبت شده است.

فدا محمد پيکان معين خدمات صحي وزارت صحت عامه روز يکشنبه ( 5 جوزا) در يک نشست خبري در کابل با بيان اين مطلب گفت که اين موارد، خشونت‌هاي فزيکي و رواني عليه زنان را شامل مي‌شود.

آقاي پيکان ثبت بيش از 5 هزار مورد خشونت عليه زنان در جريان پنج ماه گذشته را نشان دهنده گسترده‌گي  ميزان خشونت عليه زنان در سطح کشور دانست، اما افزود که تعداد مراکز مشاوره و ثبت خشونت در مراکز صحي نيز افزايش يافته که در ثبت گسترده قضاياي خشونت عليه زنان نقش دارد.

او، اين ارقام را در جريان سال 2018 ميلادي بيش از 19 هزار مورد عنوان کرده گفت که اين قضايا ابتدا در مراکز مشاوره وزارت صحت در حضور قربانيان بررسي مي‌شود و در صورت لزوم به نهادهاي عدلي و قضايي ارجاع مي‌گردد.

سپوژمي وردک معين مسلکي وزارت امور زنان قضاياي خشونت در جريان دو ماه نخست سال جاري خورشيدي را نسبت به مدت مشابه در سال قبل داراي افزايش خواند.

خانم وردک گفت که 16 مورد خشونت شديد عليه زنان که بيشترين موارد آن را قتل، تجاوز و محکمه صحرايي شکل مي‌دهد در دو ماه گذشته رخ داده است.

او، قتل مينه منگل مشاور مجلس سنا و قتل يک زن در کابل، تجاوز گروهي بر يک زن قابله در سمنگان، ربودن و تجاوز بردو دختر در جوزجان و محکمه صحرايي چندين زن درغور وسرپل را از موارد تکان دهنده خشونت عليه زنان در دو ماه گذشته ياد کرد.

بانو وردک، افزود که عاملان آن تعداد قضاياي که در ساحات تحت کنترل حکومت رخ داده است يا بازداشت شده‌اند و يا هم زير تعقيب قرار دارند.

هم‌چنان، سينا شنا منصور، معاون دادستاني منع خشونت عليه زنان روند تعقيب عدلي عاملان خشونت عليه زنان را پس از ايجاد مراکز اختصاصي منع خشونت عليه بانوان در دادستاني روبه بهبود خواند.

او، گفت در جريان سال 1397 خورشيدي نزديک به سه هزار قضيه خشونت عليه زنان در دادستاني‌هاي اختصاصي منع خشونت عليه زنان رسيده‌گي شده است.

آمار سالانه حکومت از قضاياي خشونت عليه زنان، اين قضايا را روبه افزايش نشان مي‌دهد، مسوولان اما افزايش ميزان دسترسي به محاکم و رشد آگاهي که منجر به ثبت قضاياي خشونت مي‌شود را عامل افزايش اين قضايا مي‌دانند.

 

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید