آقاي حکمتيار! حکومت هم از ارگ و هم از کشور خوب دفاع مي کند

چند روز قبل انجينير گلبدين حکمتيار گفت که اين حکومت آنقدر ضعيف است که از ارگ دفاع کرده نمي تواند. ولي من «مبارز» وضع را طور ديگر مي بينم، يعني اين حکومت را آنقدر قوي ملاحظه مي کنم که در عين وقت، در 14 ولايت کشور در برابر دشمن مي‌جنگد و در شانزده جبهه حاضر مي باشد، اين که همين امروز کشورهاي ايران، پاکستان، فدراسيون روسيه، عربستان سعودي و شيخ هاي عرب خليج، براي طالبان کمک هاي نظامي و مالي مي رسانند و طالبان را تربيت نظامي مي دهند، زخمي هاي طالبان را در شفاخانه هاي داخل کشورهاي شان و مراکز خاصي که به اين هدف ساخته اند تداوي مي نمايند، در پاکستان و حاشيه ي سرحدي ايران مراکز تربيوي دارند و براي خانواده هاي شان از طرف استخبارات کشورهاي مذکور خانه ها کرايه شده و اعضاي خانواده هاي شان به عنوان محافظت، تحت مراقبت جدي قرار دارند تا دوباره به وطن برنگردند، يعني چون گروگان ها نگهداري مي شوند تا مردان شان طبق برنامه استخبارات به جنگ بروند و اين‌ها نتوانند خود را از چنگ نظاميان پاکستاني و ايراني‌ها رها بسازند، چنانچه در سيزده سال گذشته ديديم، آن که از بين شان براي مذاکره آماده شد، يا کشته شد يا در زندان ها تا وقت مرگ نگهداري گرديد. به اين ترتيب کشورهاي پاکستان و ايران مخصوصاً براي رسيدن به اهداف شان عليه حکومت محمد اشرف غني به صورت غير مستقيم با تقويت، تجهيز و تمويل طالبان مي جنگند.
حسن روحاني رييس جمهوري ايران گفت که در افغانستان سدسازي براي مديريت آب آغاز شده و ايران نمي تواند در برابر آن بي تفاوت بماند، يعني ايران به اين شکل، جنگ خود را با افغانستان علني ساخت.
اين چلنج ايران عليه ساختمان قسمت چهارم يعني آخرين بند کمال خان که تازه با يک کمپني ترکي قرارداد شده ابراز گرديد، ناگفته نماند که وقتي قرارداد با کمپني ترکي امضا و اعلان شد فوراً توسط اجنت ها يا ستون پنجم ايران در افغانستان اعلام شد که اين کمپني ترکي يک کمپني ورشکسته مي باشد ولي مقامات حکومت افغانستان بعد از تحقيقات، ثابت ساختند که کمپني مذکور قطعاً ورشکسته نمي باشد، اين شايعات براي آن بود تا مقامات افغانستان قرارداد را لغو و کمپني مذکور را رخصت کنند و بند کمال خان تا بيش از يک سال ديگر تکميل نگردد و ايران تمام آب هلمند را ببرد و به چاه هاي نيمه ذخيره کند و استفاده نمايد و افغانستان در کنار درياي خروشان خود، تشنه و با اراضي خشک و بي آب بماند و بنگرد که آب هلمند چگونه به ايران مي رود و چگونه استفاده مي شود، در حالي که قراردادي که بين دو کشور به امضا رسيده حکم قانون را دارد و يک قرارداد بين المللي مي باشد که توسط سه متخصص معروف کشورهاي ايالات متحده امريکا، کانادا و چيلي مشوره داده شده و در اين قرارداد قسمت آب براي ايران تعيين شده که در صورت اکمال بند کمال خان، همان مقدار آب براي ايران داده مي شود، مگر ايران عليه ساختمان بند کمال خان موانع ايجاد مي کند تا تمام آب را ببرد، براي آن که به اين هدف نا مشروع خود برسد، بند سلما را که به ياري دولت دوست هند، ساخته شده مورد تهديد قرار داده آستين‌ها را بر زده که آن را تخريب نمايند که حادثة چند روز قبل شاهد اين ادعا مي باشد.
به همين قسم از جانب پاکستان، در پهلوي فرستادن تمام شاگردان مدارس مذهبي آن کشور را به جنگ افغانستان، در اين روزها با تاکتيک جديد، اين جنگ را جبهه يي ساخته و بعضاً تا يک هزار طالب را به يک مرکز نظامي افغانستان به صورت غير مترقبه سوق مي نمايند و در آن مرکز بعد به قتل و قتال پرداخته همين که کماندو هاي شجاع افغان رسيدند، فرار مي نمايند و با انفجارات و حملات انتحاري شکست هاي جبهه يي خود را مي پوشانند و متأسفانه برخي از تلويزيون هاي افغانستان آگاهانه با يا آگاهانه تلفات طرف افغان را چندين بار به صورت تکرار نشر مي نمايند، طور مثال تلفاتي که در شاه‌وليکوت قندهار صورت گرفت، توسط طلوع نيوز چندين بار به نشر رسيد که اين خود طالبان را ترغيب مي کند و به مورال طرف ما صدمه مي رساند، به هر صورت، ملاحظه مي شود که فدراسيون روسيه، چين، پاکستان، ايران، شيخ هاي خليج همه در يک صف عليه حکومت افغانستان قرار گرفته اند.
در حالي که يگانه کشور متحد افغانستان که ايالات متحده امريکا مي باشد مي گويد، تا پاکستان همکاري نکند در افغانستان موفق نمي شوند، اين خود يک نوع ترغيب طالبان و حاميان پاکستاني شان مي باشد، در حالي که همه مي دانيم و مبصرين معروف جهان بار بار گفته اند که پاکستان، غير از هويت مذهبي ديگر چيزي ندارد، مي خواهد افغانستان و کشور هاي آسياي ميانه را تحت اراده خود بياورد تا با دشمن دايمي اش هند، مقابله کرده بتواند، پاکستان هرگز ازين استراتيژي نمي گذرد، بناءً از يکطرف امريکا در کنار افغانستان به صورت استوار و شجاعانه ايستاده نمي‌شود، از طرف ديگر اتحاد افغانستان با امريکا سبب شده که فدراسيون روسيه با دشمن ديروزش پاکستان در يک صف قرار بگيرد. بناءً يا امريکا به صورت روشن عليه پاکستان موضع بگيرد يا افغانستان را تقويت نمايد تا با سلاح ها و وسايل مماثل با پاکستان مقابله کند، وقتي طالب را پاکستان عليه افغانستان تحريک مي کند افغانستان حق دارد طالب پاکستاني را، بلوچ هاي آزادي خواه را، وزيرستاني هاي استقلال طلب را تقويت نمايد تا پاکستان در داخل قلمرو تسلط خودش مصروف بگردد.به هر صورت، دشمنان افغانستان را توضيح دادم که همين لحظه با افغانستان مي جنگند و از طرف ديگر گروه هاي مظاهره چيان داخلي نيز در همين روز هاي حساس در برابر حکومت محمد اشرف غني مظاهره و در عوض آن که عليه پاکستان و ايران شعار بدهند، عليه حکومت محمد اشرف غني شعار مي دهند و سياستمداران اين کشور به ترکيه مي روند و ايتلاف سه گانه را تشکيل کرده حکومت وحدت ملي را تهديد مي نمايد. حکومت محمد اشرف غني در برابر اين همه تهديدات، جنگ ها و سبوتاژها مقابله مي نمايد، حال مي پرسم که اين حکومت قوي است يا ضعيف. اردوي ما شجاع است که با افتخار سر مي دهد و سنگر نمي دهد، يا ضعيف؟ البته ضعف حکومت در اين است که عليه اخلالگران داخلي، با قدرت محاسبه و معامله نمي نمايد و بر ايتلاف فشار نمي آورد يا ايتلاف را ادامه بدهند يا از پست هاي خود کنار بروند، اگر کنار نرفتند، خود به برکناري شان اقدام کند تا صفوف شان معلوم‌دار شود و مردم بتوانند در بين اين دو طرف که به نفع کشور بود آن را حمايت و آن که به نفع کشور نبود، آن را رد نمايند و اين گونه پراکنده‌گي از بين برود و معلوم شود که اکثريت مردم از ايتلاف حمايت مي کنند يا از حکومت، البته وقت حساس بوده، همه سياستمداران، جوانان و مردم ما لازم است مسؤولانه موضع بگيرند چه سلامت کشور نسبت به هر موضوع ديگر براي مردم و وطن ما حياتي است.
در اخير بايد تکرار کنم که در اين حال و اوضاعي که حکومت محمد اشرف غني با دشمنان خارجي وطن و مخالفان سياسي و مظاهره کننده‌گان که عمل شان به نفع دشمن تمام مي شود مقابله مي کند قوي است يا ضعيف؟ به نظر من قوي است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید