نبايد مار رسوايي دوباره ما را بگزد !

دیروز روند تقویتی ثبت نام رای دهنده گان برای انتخابات ریاست جمهوری ماه میزان امسال در سراسر کشور آغاز گردید. این روند می تواند میزان اشتراک کننده گان در روند انتخابات را از دور پیشتر ریاست جمهوری افزایش بدهد.

افغانستان در شرایط بد و ناگواری قرار دارد. بد امنی در کشور افزایش یافته و مردم امید و اعتماد شان را به امروز و فردای کشور از دست داده اند. انتخابات پنج سال پیش ریاست جمهوری با افتضاحات غریبی همراه بود. در آن دوره انتخابات تقلب های گسترده چنان این روند را بویناک  کرد که سرانجام جان کیری وزیر خارجه وقت امریکا به کابل آمد و پس از گفت و گو های فراوان طرح توافقنامه حکومت و حدت ملی را ریختند، زیرا انتخابات را داکتر عبدالله عبدالله برده بود و امریکاییان هم روا داری نکردند تا او برنده اعلان گردد.

اکنون که قرار است انتخابات ریاست جمهوری به گونه بی قانونی در وقت غیر قانونی دایر گردد، باید تدابیری اتخاذ گردد که این روند به گونه شفاف و سالم برگزار شود تا مردم بار دیگر از یک سوراخ توسط مار رسوایی گزیده نشود.

برای این منظور این روند باید به گونه درستی مدیریت شود. یکی از مؤلفه های کمک کنندۀ روند انتخابات ثبت نام رای دهنده گان است. هر چند این روند در گذشته تحقق یافته است ولی در پنج سال گذشته ده ها هزار تن از شهروندان کشور به سن قانونی رسیده اند. کمیسیون مستقل انتخابات برای آن که رای های این عده جوانان اعم از دختر و پسر را پوشش بدهد ضرورت دارد تا در کابل و ولایت‌های دیگر مراکز ثبت نام رای دهنده گان را ایجاد کند. اکنون این روند در سراسر کشور آغاز گردیده است.

از این رو برای عموم جوانانی که تا ماه میزان امسال سن قانونی را برای شرکت در انتخابات تکمیل کرده اند لازم است تا شامل این پروسه که پروسه تقویتی نامیده شده است گردیده و ثبت نام کنند تا بتوانند در انتخابات سهم بگیرند.

همچنان آن‌عده از هموطنان عزیز که از دیار غربت به کشور عزیز شان عودت کرده اند نیز به عنوان شهروند حق شرکت در انتخابات را دارند. این هموطنان زمانی می توانند دراین پروسه ملی سهم بگیرند که در یکی از مراکز ثبت نام در ولایت‌ها و محلات زیست شان، ثبت نام کرده باشند. از این رو این هموطنان نیز باید به مراکز ایجاد شدۀ ثبت نام مراجعه و ثبت نام کنند.

تعمیم و تحقق این روند همه در کنار همدیگر دست به دست هم داده مشارکت گسترده در انتخابات را تحقق می بخشد.

مردم ما امیدوارند که کمیسیون های انتخابات این بار آماده گی های لازم را در این خصوص داشته باشند. اگر در انتخابات پیش‌رو نیز اعمال و کار هایی که در پنج سال گذشته عملی شد تکرار شود، مردم دیگر اعتماد شان را به گونه کامل از دست خواهند داد و از این رو انتخابات و در نتیجه حکومت ناشی از  آن مشروعیت خود را از دست خواهد داد و این کار سبب افزایش بحران در کشور می گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید