سازمان ملل: شمار پناهجويان و مهاجران ونزويلايي از چهار ميليون نفر گذشت

زدو نهاد زيرمجموعه سازمان ملل متحد، اعلام کرده اند که شمار ونزويلايي‌هايي که در پي بحران اقتصادي و سياسي از اين کشور گريخته‌اند، به بيش از چهار ميليون نفر رسيده است.

سازمان بين‌المللي مهاجرت و آژانس پناهنده‌گان سازمان ملل متحد در بيانيه مشترک خود اين آمار را «نگران‌کننده» توصيف کرده و بر ضرورت کمک‌هاي فوري به کشورهاي ميزبان ونزويلايي‌هاي مهاجر تاکيد کرده‌اند.

اين دو نهاد در بيانيه خود گريز شهروندان ونزويلايي از کشور خود را «بزرگ‌ترين مهاجرت در تاريخ اخير امريکاي لاتين و حوزه کاراييب» ناميده‌ و نوشته‌اند که «سرعت اين مهاجرت سرسام‌آور است».

به گفته سازمان ملل متحد، تنها از نوامبر 2018 يک ميليون نفر ونزويلا را ترک کرده‌اند در حالي که اواخر سال 2015 شمار مهاجران و پناهنده‌گان ونزويلايي حدود 695 هزار نفر بود.

اکثريت اين پناهجويان که ونزويلا را ترک گفته‌اند، هم‌چنان در امريکاي لاتين مانده‌اند. بيش‌ترين شمار آن‌ها نيز در کلمبيا به‌سرمي‌برند که يک ميليون و 300 هزار نفر هستند. پس از آن پرو بزرگ‌ترين پناهگاه ونزويلايي‌ها به‌شمار مي‌رود و حدود 768 هزار نفر از آنان را ميزباني مي‌کند. شيلي، اکوادور، برزيل و آرژانتين هم همگي روي هم ميزبان بيش از يک‌صد هزار پناهجوي ونزويلايي هستند.

سازمان ملل متحد پيش از اين از همه کشورها خواسته بود که نظر به بحران سياسي و اقتصادي در ونزويلا پناهجويان ونزويلايي را به   کشور خود بازنگردانند. گزارش پيشين آژانس پناهنده‌گان سازمان ملل متحد عنوان مي‌کرد در هفته‌هاي اخير آمار کساني که از ونزويلا مي‌گريزند روزانه سه تا پنج هزار نفر است.

اقتصاد ونزويلا دچار يک ابر بحران است که به فقر و فلاکت گسترده در اين کشور منجر شده. رويارويي مخالفان با نيکلاس مادورو نيز در ماه‌هاي اخير وارد مرحله‌اي حياتي شده. خوان گوايدو، رهبر مخالفان و رييس مجلس ملي ونزويلا، نظر به قانون اساسي کشور خود را رييس جمهوري موقت ونزويلا خوانده، اما مادورو هم‌چنان قدرت را در اختيار دارد. مخالفان رياست جمهوري آقاي مادورو را فاقد مشروعيت مي‌دانند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید